Fyysisen toimintakyvyn edellytyksiä tutkitaan mm. testaamalla kävelyn, portaiden nousun sekä tuolilta ja makuulta ylösnousun onnistumista. Alaraajojen voimia tutkitaan myös testaamalla varpailla ja kantapäillä kävelyä ja kyykystä ylösnousemista.

Lihasten koko ja kiinteys arvioidaan suhteessa ikään ja aiempaan fyysiseen kuntoon. Mahdollisen lihasmassan vähentymisen eli atrofian aste ja paikantuminen kirjataan. Lihaksia naputtelemalla ja nopean otteen irrotuksen onnistumista testaamalla selvitetään mahdollinen myotonia eli lihasten relaksaatiovaikeus.

Aivohermojen toiminta tutkitaan ja tarvittaessa tehdään lihasväsyvyystestit. Jännevenytysheijasteet eli refleksit naputellaan, katsotaan liikkeiden hallinnan sujuminen koordinaatiokokeissa ja tutkitaan tuntoaistin toiminta.