ICD-10: G70.20
ORPHA: 590
MUUT NIMET: CMS, Congenital myasthenic syndrome, Congenital Myasthenia, Kongenital myasteni, Kongenitala myastena syndrom

Taudin kuvaus

Kongenitaaliset eli synnynnäiset myasteeniset syndroomat (congenital myasthenic syndromes, CMS) ovat monimuotoinen ryhmä harvinaisia sairauksia, joissa esiintyy hermolihasliitoksen eri proteiinien geneettisistä vioista johtuvaa lihasheikkoutta. Kongenitaaliset myasteniat alkavat melkein aina vastasyntyneisyyskaudella tai varhaislapsuudessa. Tautiin voi harvoin liittyä myös synnynnäiset nivelten virheasennot. Kuten myastenia graviksessa, oireita on useimmissa tapauksissa silmien ja kasvojen alueen lihaksissa. CMS voi oireilla myös pysyvällä laajemmalla lihasheikkoudella, tai kohtauksittaisella hengityshalvauksella elimistön rasitustilanteissa, kuten kuumetaudin yhteydessä. Taudinkuvassa on suurta vaihtelua eri CMS-alatyyppien välillä: esimerkiksi tietyissä CMS-muodoissa silmänliikuttajatlihakset toimivat normaalisti (muun muassa Dok7, Rapsyn-mutaatiot) kun taas toisissa tapauksissa silmälihakset ovat pysyvästi halvaantuneet (esimerkiksi tietyt AchR-alayksikkömutaatiot).  

Diagnosointi

Diagnoosia voidaan epäillä potilaalla, jolla on varhaislapsuudessa alkanut myasteniaoireisto ja siihen liittyvät elektrofysiologiset löydökset ilman verestä määritettäviä myastenia gravikseen tai LEMSiin liittyviä vasta-aineita. Joskus elektrofysiologiset toistostimulaatiolöydökset voivat jäädä normaaleiksi. Lopullinen diagnoosi varmistuu geenitestillä ja mahdollisia aiheuttajageenejä tunnetaan tällä hetkellä kymmenkunta. Suomestakin tunnetaan useampi alamuoto. 

Periytyminen

CMS-taudeissa esiintyy sekä peittyvää että vallitsevaa periytymistä aiheuttajageenistä riippuen 

Hoito/kuntoutus

Täsmällinen geneettinen diagnoosi on tärkeä optimaalisen hoidon varmistamiseksi, koska jokin lääke voi olla hyödyllinen yhdessä ja haitallinen toisessa CMS:n alamuodossa. Mahdollisia käytettäviä lääkkeitä ovat muun muassa pyridostigmiini, 3,4-DAP, efedriini, albuteroliasetatsoliamidi ja fluoksetiini. 

 

Lihastautiliiton verkkosivuston diagnoosikuvaukset ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia kyseiseen diagnoosiin mahdollisesti sisältyviä oireita. Lihastaudit ilmenevät hyvin yksilöllisesti, ja vaihtelu samankin diagnoosin sisällä voi olla huomattavaa.

Kysy lihastaudeista

050 572 2784
aapo.pollari@lihastautiliitto.fi