Sosiaalikompassi

Lihastautiliitto julkaisee vuosittain Sosiaalikompassin helpottamaan palveluiden ja tukien kokonaisuuden hahmottamista. Sosiaalikompassin tarkoituksena on tiivistetysti kertoa vammaisuuteen ja pitkäaikaissairauteen liittyvistä palveluista, siitä mikä taho näistä vastaa ja millä kriteereillä palveluja voidaan myöntää. Sosiaalikompassi päivitetään vuosittain  tammikuun tietojen pohjalta. Muutoksia voi tulla kesken kalenterivuodenkin, joten kannattaa seurata sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tiedotusta.

Sosiaaliturvaneuvonta

Lihastautiliiton sosiaaliturvaneuvonta tarjoaa lihastautia sairastaville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, taloudellisiin etuuksiin, apuvälineisiin ja kuntoutukseen sekä asiakkaan oikeusturvaan ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliturva-asiantuntija tukee tarvittaessa esimerkiksi hakemusten ja oikaisupyyntöjen laadinnassa. Mikäli niiden tueksi tarvitaan aiempia asiakirjoja, tulee ottaa yhteyttä sosiaaliturva-asiantuntijaan, joka antaa ohjeet asiakirjojen lähettämisessä salatulla sähköpostiyhteydellä. Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu liiton antaman neuvonnan piiriin.

Sosiaaliturva-asiantuntija

Katja Voltti

044 736 1031

Neuvonta ja ohjaus; parhaiten tavoitettavissa arkisin ma-to klo 9-14.