TAYS Keskussairaala, Finn-Medi 5

Tiistai 22.10.2024

08.30 – 09.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.15 – 09.20 Avaussanat
09.20 – 10.30 ALSin kliininen näkökulma; yleiskatsaus ALS-sairauteen ja nykytilaan
LT, neurologian erikoislääkäri Hannu Laaksovirta
10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 11.30 Kommunikaatio, kommunikaation apuvälineet ja nieleminen
Puheterapeutti Janita Rasinaho
11.30 – 12.00 ALSia sairastavan puheenvuoro
Iiris Lehmuskenttä
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Fysioterapian ja toimintaterapian kulmakivet
Lihastautiliiton fysioterapeutti Noora Kärkkäinen
14.00 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.30 Hengitysfysioterapian kulmakivet, hengityksen tukeminen ja käytännön harjoitteet – paljettaminen ja yskityskoneen käyttö
Lihastautiliiton fysioterapeutti Noora Kärkkäinen
15.30 – 15.45 Päätöskeskustelu ja päivän lopetus

Keskiviikko 23.10.

9.00 – 10.30 Vaikean sairauden puheeksi ottaminen, ALSia sairastavan hoidon seuranta, palliatiivinen tiimi ja toimivat yhteistyökäytännöt
Neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen
10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 11.45 ALSia sairastavan hoitotyö
Sairaanhoitaja Henna Palin
11.45 – 12.45 Lounas
12.45 – 13.15 Omaisen kokemuspuheenvuoro Henkinen tuki kaikille perheenjäsenille
ALS-omainen Kyllikki Lampinen
13.15 – 14.15 ALSia sairastavan ravitsemuksesta huolehtiminen
Ravitsemusterapeutti Marjo Mäkitalo
14.15 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.30 ALSia sairastavien oireet ja hengitysvajaus
LT, kliininen opettaja, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Heidi Rantala
15.30 Päätössanat