Lihastautiliiton kuntoutusneuvonta on avoin kaikille lihastautia sairastaville ja heidän läheisilleen riippumatta siitä, missä vaiheessa sairautta he ovat.

Sen tarkoituksena on auttaa lihastautia sairastavia ja heidän läheisiään selviytymään arjen haasteista ja tukemaan heitä sairauden aiheuttamissa fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa muutoksissa. Kuntoutusneuvonnan avulla pyritään parantamaan kuntoutujan toimintakykyä, lisäämään itsenäistä selviytymistä ja tukemaan osallisuutta yhteiskunnassa.

Kuntoutusneuvonnan tarkoitus on antaa tietoa lihastautien erityispiirteistä, auttaa löytämään sopivia kuntoutuskeinoja ja -palveluita sekä ohjaa tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luokse.

Kuntoutusneuvonta toteutetaan usein yksilöllisesti tapaamisten ja keskusteluiden muodossa, joissa käsitellään kuntoutujan yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita.

Palvelu on maksutonta ja asiointi kuntoutusneuvojan kanssa tapahtuu yleensä puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa kuntoutusasiantuntija voi tehdä kotikäyntejä tai osallistua asiakkaan apuna sosiaali- tai terveydenhuollon vastaanotolle.

Kuntoutusasiantuntija

Susanna Ryynänen

044 703 4657
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi
Kurssi- ja leiritoiminta, kuntoutukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta