Viruksen leviämistä tulee edelleen estää huomioimalla turvavälit, hyvä käsihygienia sekä maskin käyttö. Vähäisistäkin oireista tulee jäädä kotiin ja käydä tarvittaessa koronatestissä. Lieväoireisen tartuntaepäilyn kohdalla voi riskiryhmään kuulumaton tehdä THL:n suosotuksen mukaan myös kotitestin. Kotitestin tekemistä suositellaan varmuuden varalta myös riskiryhmään kuuluvia tavatessa, koska tartunta voi olla hyvin lieväoireinen tai jopa kokonaan oireeton.

Ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien tulee edelleen välttää erityisesti altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja koronaviruksen vaikutuksesta lihas- ja neuromuskulaaritauteihin.

Kolmas rokotuskierros meneillään

Ensimmäiset rokotukset Pfizer-BionTechin rokotteella annettiin Suomessa 27.12.2020. Aikuisväestön osalta käynnissä on nyt kolmas rokotuskierros, 5-11 -vuotiaiden rokotukset aloitettiin riskiryhmien osalta loppuvuonna 2021 ja ne jatkuvat edelleen koko ikäryhmän osalta. Tällä hetkellä Suomessa käytössä on Pfizer-BionTechin ja Modernan rokotteita, joita jaetaan erilaisin kriteerein. Rokotusten alkuaikoina käytössä olleen Astra Zenecan koronavirusrokotteen raportoidut haitat herättivät kysymyksiä ja huolta myös lihastautia sairastavien keskuudessa; Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hankkeen asiantuntijalääkäri, neurologian erikoislääkäri Manu Jokelan arvio rokotteen havaituista riskitekijöistä ja lihastaudeista löytyy täältä.

Rokotuksia on annettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatiman priorisointilistan mukaisesti. Priorisointi on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella, ja sen laatimisessa on kuultu Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR). Ryhmään 2 on määritelty kuuluvaksi mm. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila ja siihen muun muassa seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät.

Riskiryhmien koronavirusrokotusten priorisointijärjestys

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja COVID-19 –rokotteista, ja ohjeisiin on koottu myös vastauksia rokotteisiin liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Globaali TREAT-NMD –verkosto suosittelee noudattamaan näitä ohjeita sekä seuraamaan ja noudattamaan kansallisen viranomaisen antamia ohjeita. Sekä World Muscle Society että TREAT NMD –verkosto korostavat, että kaikista erityisistä kysymyksistä tai ongelmista tulee keskustella oman hoitovastuuyksikön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Virukselta suojautuminen (turvavälit, hyvä käsihygienia, hihaan yskiminen ja aivastaminen sekä maskin käyttö) on tarpeen myös rokotteen ottamisen jälkeen, koska viruksen valtavariantti omikron pystyy läpäisemään myös rokotesuojan. Rokotukset suojaavat tutkimuksien mukaan kuitenkin edelleen hyvin korovavirustaudin vakavalta muodolta.

Toiminta Lihastautiliitossa

Nopeasti valtaviruksen aseman vallanneen, herkemmin tartttuvan omikron-variantin takia loppuvuonna 2021 otettiin jälleen käyttöön erilaisia rajoitustoimia, jotka vaihtelevat alueellisesti.

• Liiton työntekijät ovat pääsääntöisesti etätöissä. Liiton keskustoimistolla tai aluetoimistoilla ei ole automaattisesti päivystystä. Lähitapaamisen voi tarvittaessa sopia liiton asiantuntijan kanssa etukäteen.

• Liiton puhelinvaihde ja muut palvelut toimivat normaalisti.

• Liiton fysioterapiayksikkö jatkaa toimintaansa normaalisti keskustoimistolla Turussa. Fysioterapiaa tarjotaan myös  etäkuntoutuksena.

• Läsnäolotapahtumia ja tapaamisia toteutetaan alueelliset ohjeistukset ja rajoitukset huomioiden, osa tapahtumista järjestetään verkkototeutuksella. Ajantasainen tieto löytyy Lihastautiliiton verkkosivuston tapahtumakalenterista.

• Koronavirustilannetta seurataan aktiivisesti ja liitto noudattaa Suomen hallituksen, THL:n ja Aluehallintovirastojen antamia ohjeita.

Lihastautiliiton neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse, Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeeseen saa yhteyden myös verkosta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta: www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/vastaanottajasta-vaikuttajaksi-hanke/.