Maailman terveysjärjestö WHO määritteli koronaviruksen laajennneen pandemiaksi 11.3.2020.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 koronavirustilanteen aiheuttamista toimenpiteistä  väestön suojaamiseksi sekä yhteiskunnan ja talouselämän toiminnan turvaamiseksi. Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Poikkeustilassa Suomen hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset ja vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin kiellettiin. Yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Myös tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla kehotettiin välttämään. Kiinni menivät myös mm. ravintolat, valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositeltiin toimivan samoin. Epidemian hidastamiseksi liikkumista rajattiin myös Uudenmaan maakuntarajojen yli 27.3.-15.4.2020 välisenä aikana.

Yhtenä poikkeustoimien päätavoitteena oli ja on edelleen riskiryhmien suojaaminen, ja vastuu epidemian leviämisen ehkäisemisestä koskee kaikkia: jokaisen suomalaisen vastuulla on tehdä kaikkensa, jotta epidemia ei leviä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pysyvät turvassa.

Sulkeutumisesta kohti rajoitusten purkamista

Maanantaina 4.5. Suomen hallitus kertoi Martti Hetemäen työryhmän raporttiin perustuvista linjauksistaan koronarajoitusten asteittaiseen purkamiseen ja  jatkamiseen liittyen:

Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallittiin heti, mutta kirjastoissa oleskelu ei ole sallittua.

Julkisista sisätiloista avataan 1.6. alkaen asteittain valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Peruskoulut avattiin aiemman päätöksen mukaisesti 14.5. ja etäopetus päättyi. Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset olivat voimassa 13.5. saakka, jonka jälkeen oppilaitosten tilat aukesivat vastaavasti lähiopetukselle.

1.6. alkaen kokoontumisrajoitusta lievennetään nykyisestä 10 ihmisestä enintään 50 ihmiseen. Kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi  yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ulkoharrastuspaikat avattiin 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Sisätilojen ja rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan rajaamalla asiakasmääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja hygieniohjeistuksin. Isojen, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.7. saakka. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.

Ravintolat saavat avata ovensa asteittain ja tar­koin hy­gie­ni­a­mää­räyk­sin 1.6. alkaen, mikäli aiemmat rajoitusten purkamisen vaikutukset ja yleinen epidemiologinen tilannearvio sen sallivat.

Rajaliikenteen rajoituksia purettiin 14.5. alkaen niin, että Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi, eikä vapaa-ajan matkustamista ulkomaille suositella.

Kelan läsnäkuntoutuspalveluissa palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä, arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Riskiryhmille erityistä huolellisuutta

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää THL:n mukaan välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Heitä suositellaan noudattamaan samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin: lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia. Kaupassa, apteekissa tai terveyskeskuksessa käydessä on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat myös lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Olennaista on potilaan kokonaistilanne, liittyen muihin sairauksiin ja riskitekijöihin. Mikäli oma tilanne vakavan koronavirusinfektion vaarasta askarruttaa, tulee henkilökohtaisesta tilanteesta konsultoida omaa hoitavaa lääkäriä, joka arvioi kokonaistilanteen.

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja koronaviruksen vaikutuksesta lihas- ja neuromuskulaaritauteihin. Globaali TREAT-NMD –verkosto suosittelee noudattamaan näitä ohjeita sekä seuraamaan ja noudattamaan kansallisen viranomaisen antamia ohjeita. Sekä World Muscle Society että TREAT NMD –verkosto korostavat, että kaikista erityisistä kysymyksistä tai ongelmista tulee keskustella oman hoitovastuuyksikön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lihastautiliitto toimii

Lihastautiliitossa suurin osa henkilökunnasta tekee edelleen etätyötä liiton ohjeistuksen mukaisesti. Liiton neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse, Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeeseen saa yhteyden myös verkosta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta: www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/vastaanottajasta-vaikuttajaksi-hanke/

Lihastautiliitto on perunut kaikki tapahtumansa 30.6. asti. Myös liiton jäsenyhdistykset ovat peruneet tapaamisiaan kevään ja alkukesän ajalta.

Peruutettujen tapahtumien tilalle on kevään ajaksi järjestetty seuraavaa toimintaa:

Ikäihmisten Iltaluuri aloitti toimintansa 20.4. ja vastaa maanantaisin klo 17.00 – 19.00 aina juhannukseen asti.

Kevään aikana liitto tarjoaa myös keskusteluseuraa verkon välityksellä kaikille halukkaille. Virtuaaliset keskusteluryhmät kokoontuvat kerran viikossa klo 15.00-16.30. Keskustelua ryhmissä virittelevät Lihastautililiiton järjestösuunnittelijat.

Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke järjestää diagnoosikohtaisen etätapaamisen yhdessä IBM-vertaisryhmän kanssa keskiviikkona 20.5.2020 klo 16:30–18:00.

Valtakunnallinen ALS-ilta järjestetään 4.6. klo 17-19  verkon välityksellä Microsoft Teams -ympäristössä. Illan ohjelmassa on kaksi alustusta: sosiaaliturvan ensiaskeleista ja edunvalvontavaltuutuksesta luennoi Lihastautiliiton sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltti ja Helsingin Yliopiston unitutkija, LKT Tarja Stenberg kertoo unen vaikutuksesta hyvinvointiin.

Järjestösuunnittelijat ja osa lihastautiyhdistyksistä järjestää myös alueilla vertaistapaamisia ja keskusteluryhmiä Microsoft Teams-ympäristössä.

Mistä tietoa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja päivittää ajankohtaista tietoa verkkosivustolleen. Linkki tilanneseurantaan ja erilaisiin ohjeisiin ja suosituksiin löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuston etusivulta www.thl.fi. Sairaanhoitopiirit päivittävät myös tietoa alueellisista tilanteista omille verkkosivustoilleen. THL:n riskiryhmämäärittelyt ja toimintaohjeet löytyvät täältä.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta palvelee valtakunnallisesti numerossa 0295 535 535. Henkilöt, jotka eivät esimerkiksi kuulo- tai puhevamman takia voi käyttää puhelinta, voivat saada neuvontaa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Valtioneuvoston sivustolle on avattu myös chat-palvelu, jossa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Chat-ikkuna on käytössä sivulla valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat, kun asiakaspalvelijat ovat vastaamassa kysymyksiin. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Maakuntien päivittyvistä tiedoista alueiden koronavirustilanteesta ja viruksen vaikutuksesta palveluihin löytyy listaus mm. Ylen verkkosivustolta: https://yle.fi/uutiset/3-11260055. Sivulla on myös linkit paikkakuntien päivittyville koronavirustilannesivuille.

Koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin löytyy tietoa sivulta https://www.kela.fi/korona. Kelan kuntoutuspalvelujen järjestämisestä  koronavirusepidemian aikana löytyy kootusti tietoa täältä: www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kelan-kuntoutuspalvelujen-jarjestaminen-koronavirusepidemian-aikana

THL on koonnut eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen COVID-19 huomiointiin vammaispalveluissa: www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut. Sivu täydentyy sitä mukaan kun ohjeistuksia tulee lisää.

Hengityslaitetta käyttäville ohjeita löytyy mm. Hengityslaitepotilaiden verkkosivustolta www.hengityslaitepotilaat.fi.

Heta-liitto on koonnut verkkosivustolleen www.heta-liitto.fi ohjeistuksen henkilökohtaiseen apuun ja työnantajatilanteisiin koronaviruksen varalta. Sivulta löytyy myös päivittyvä linkkilista eri kuntien käytännöistä henkilökohtaisen avun järjestämisessä poikkeustilanteessa sekä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta löytyy kootusti eri tahojen tietoa vanhusten ja vammaisten oikeuksista poikkeustilanteessa: www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vanhuksetvammaiset/

SOSTE on tehnyt sivuilleen linkkilistan, jos löytyy tietoa mm. järjestöjen tarjoamasta tuesta: www.soste.fi/uutinen/tukea-ja-tietoa-koronaviruksesta-huolestuneille/

Jos koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja huoli alkaa tuntua liian ahdistavalta, tarjoaa esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry erilaisia kattavasti auki olevia matalan kynnyksen keskustelupalveluja. Sivustolta www.mieli.fi löytyy myös erilaisia artikkeleita ja mielenhallintamenetelmiä rentoutumisen tueksi.