Koronaviruspandemia rantautui Suomeen helmikuussa 2020, ja ensimmäisessä aallossa kevään aikana sairastui yli 7 000 ja kuoli yli 300 henkilöä. Maaliskuun puolivälistä alkaen Suomessa tuli voimaan poikkeusolot, ja Suomi suljettiin valmiuslailla. Onnistuneiden suojatoimien vaikutuksesta kevään lopulla Suomessa siirryttiin tartuntojen kurissa pitämiseksi väljempään hybridistrategiaan. Koronavirusepidemian toinen aalto alkoi nousta syksyllä, ja tartuntojen määrä kasvoi elokuusta alkaen. Marraskuun lopulla  rajoitustoimia jouduttiin jälleen lisäämään etenkin niillä alueilla, joilla epidemia oli siirtynyt kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Riskiryhmille erityistä huolellisuutta

Tärkein viruksen leviämisen estäjä on yli kahden metrin turvavälin pitäminen ja sen tueksi hyvä käsihygienia, hihaan yskiminen ja aivastaminen sekä maskin käyttö. Vähäisistäkin oireista tulee hakeutua koronatestiin ja pysyä muuten kotona.

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, tulee  välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat myös lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Olennaista on kokonaistilanne, liittyen muihin sairauksiin ja riskitekijöihin. Mikäli oma tilanne vakavan koronavirusinfektion vaarasta askarruttaa, tulee henkilökohtaisesta tilanteesta konsultoida omaa hoitavaa lääkäriä, joka arvioi kokonaistilanteen.

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja koronaviruksen vaikutuksesta lihas- ja neuromuskulaaritauteihin. Suositusta on syksyn kuluessa päivitetty, 28.11.2020 julkaistun päivityksen käännös löytyy täältä.

Rokotukset aloitettiin joulukuussa

Ensimmäiset rokotukset Pfizer-BionTechin rokotteella annettiin Suomessa 27.12.2020 ja rokotukset jatkuvat rokotusjärjestyksen mukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa käytössä on Pfizer-BionTechin lisäksi Astra Zenecan ja Modernan rokotteita, joita jaetaan erilaisin kriteerein. Astra Zenecan koronavirusrokotteen raportoidut haitat ovat herättäneet viime aikoina paljon kysymyksiä ja huolta kansalaisten, niin ikään lihastautia sairastavien keskuudessa; Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hankkeen asiantuntijalääkäri, neurologian erikoislääkäri Manu Jokelan arvio rokotteen havaituista riskitekijöistä ja lihastaudeista löytyy täältä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut priorisointilistan, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille eli koronavirustaudin riskiryhmille. Priorisointi on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella, ja  sen laatimisessa on kuultu Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR). Ryhmään 2 on määritelty kuuluvaksi mm. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila ja siihen muun muassa seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät.

Riskiryhmien koronavirusrokotusten priorisointijärjestys

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja COVID-19 –rokotteista, ja ohjeisiin on koottu myös vastauksia rokotteisiin liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Globaali TREAT-NMD –verkosto suosittelee noudattamaan näitä ohjeita sekä seuraamaan ja noudattamaan kansallisen viranomaisen antamia ohjeita. Sekä World Muscle Society että TREAT NMD –verkosto korostavat, että kaikista erityisistä kysymyksistä tai ongelmista tulee keskustella oman hoitovastuuyksikön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Virukselta suojautuminen (hyvä käsihygienia, hihaan yskiminen ja aivastaminen sekä maskin käyttö) on tarpeen myös rokotteen ottamisen jälkeen.

Toiminta Lihastautiliitossa

• Liiton työntekijät ovat pääsääntöisesti etätöissä. Liiton keskustoimistolla tai aluetoimistoilla ei ole automaattisesti päivystystä. Lähitapaamisen voi tarvittaessa sopia liiton asiantuntijan kanssa etukäteen.

• Liiton puhelinvaihde ja muut palvelut toimivat normaalisti.

• Liiton fysioterapiayksikkö jatkaa toimintaansa normaalisti keskustoimistolla Turussa. Fysioterapiassa on aloitettu myös etäkuntoutuksen tarjoaminen.

• Läsnäolotapahtumia ja tapaamisia aletaan taas 10.5. alkaen toteuttaa alueelliset ohjeistukset ja rajoitukset huomioiden, osa tapahtumista järjestetään verkkototeutuksella. Ajantasainen tieto löytyy Lihastautiliiton verkkosivuston tapahtumakalenterista.

• Koronavirustilannetta seurataan aktiivisesti ja liitto noudattaa Suomen hallituksen, THL:n ja Aluehallintovirastojen antamia ohjeita.

Lihastautiliiton neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse, Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeeseen saa yhteyden myös verkosta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta: www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/vastaanottajasta-vaikuttajaksi-hanke/.

Mistä tietoa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja päivittää ajankohtaista tietoa verkkosivustolleen www.thl.fi.

Koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin löytyy tietoa sivulta https://www.kela.fi/korona.

THL on koonnut eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen COVID-19 huomiointiin vammaispalveluissa: www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut.

COVID-19 -rokotuksista löytyy tietoa mm. THL:n sivuilta: www.thl.fi/rokotteet-ja-koronavirus

Hengityslaitetta käyttäville ohjeita löytyy mm. Hengityslaitepotilaiden verkkosivustolta www.hengityslaitepotilaat.fi.

Heta-liitto on koonnut verkkosivustolleen www.heta-liitto.fi ohjeita henkilökohtaiseen apuun ja työnantajatilanteisiin liittyen.

SOSTE on tehnyt sivuilleen linkkilistan, jos löytyy tietoa mm. järjestöjen tarjoamasta tuesta: www.soste.fi/uutinen/tukea-ja-tietoa-koronaviruksesta-huolestuneille/