Koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa muuttuu nopeasti, ja koronavirustartunnan saamisen riski katsotaan nyt kohonneeksi koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valmiuslain mukaisten poikkeusolojen vuoksi valtioneuvosto on tehnyt päätöksen liikenteen rajoittamisesta Suomen ulkorajoilla torstaista 19.3. klo 00 alkaen. Tämän hyvin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi matkustamista ulkomaille tulee välttää toistaiseksi. Myös matkustelua kotimaassa on syytä rajoittaa.

Epidemian hidastamiseksi voimassa on myös liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan maakuntarajojen yli 27.3.-19.4.2020 välisenä aikana.

Yhtenä poikkeustoimien päätavoitteena on suojata riskiryhmiä, ja vastuu epidemian leviämisen ehkäisemisestä koskee kaikkia: jokaisen suomalaisen vastuulla on tehdä kaikkensa, jotta epidemia ei leviä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pysyvät turvassa.

Suomi sulkeutuu

Poikkeustilassa Suomen hallitus kieltää yli kymmenen hengen kokoontumiset ja yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Myös tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla kehotetaan välttämään.

Poikkeustila sulkee mm. valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan ja työkeskukset. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositellaan toimivan samoin.

Myös Kela ilmoitti 17.3. keskeyttävänsä kaikki läsnäkuntoutuspalvelut 31.5.2020 saakka. Kuitenkin jo 20.3. ilmoitusta tarkennettiin toteamalla, että jos kuntoutusta päätetään suosituksesta huolimatta jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä, arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Tartuntavaaran ja riskiryhmien suojelemisen takia vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa (pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla) kielletään myös.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin lisäämiseksi julkisella ja yksityisellä sektorilla vähennetään kiireetöntä toimintaa. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Epidemian edetessä koronaviruksen näytteenottokriteerit ovat muuttuneet, eikä kaikkia altistuneita enää testata. Tämän vuoksi julkaistut varmistetut tartuntatapaukset eivät myöskään enää anna todellista kuvaa taudin leviämisestä.

Riskiryhmille erityistä huolellisuutta

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion, joten toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Lisäksi vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat  lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Olennaista on potilaan kokonaistilanne, liittyen muihin sairauksiin ja riskitekijöihin. Mikäli oma tilanne vakavan koronavirusinfektion vaarasta askarruttaa, tulee henkilökohtaisesta tilanteesta konsultoida omaa hoitavaa lääkäriä, joka arvioi kokonaistilanteen.

Jos kuulut riskiryhmään ja epäilet koronavirusinfektiota, ota yhteyttä omaan terveysasemaan, päivystykseen tai oman kuntasi koronaneuvontaan. Siellä arvioidaan hoidon tarve ja saat jatko-ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Hätätapauksissa ota yhteys hätäkeskukseen numeroon 112.

Lihastautiliitto toimii

Lihastautiliitossa toiminta jatkuu koronaepidemian aikana. Valtaosa liitossa tehtävästä työstä hoituu hyvin etätyönä, ja suurin osa henkilökunnasta on siirtynyt keskus- ja aluetoimistoilta etätyöhön liiton ohjeistuksen mukaisesti. Liiton neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse, Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeeseen saa yhteyden myös verkosta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta: www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/vastaanottajasta-vaikuttajaksi-hanke/

Hallituksen suositusten pohjalta Lihastautiliitto on perunut kaikki tapahtumansa 30.4. asti. Peruutus koskee Lihastautipäiviä sekä kaikkia liiton järjestämiä diagnoosi- ja vertaistapaamisia, kokoontumisia ja koulutuksia. Myös viikolla 13 alkava Pysytään töissä –kurssi on peruttu. Toukokuun osalta tilannetta arvioidaan seuraavien viikkojen aikana, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan liiton verkkosivustolla. Myös liiton jäsenyhdistykset ovat peruneet tapaamisiaan seuraavan kuukauden ajalta.

Peruutettujen tapahtumien tilalle liitossa kehitetään uutta toimintaa epidemian ajaksi; ensimmäisenä Voimaa ja Valoa –verkkokurssi.

Mistä tietoa?

Nopeasti muuttuvassa tilanteessa luotettavin tietolähde on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL seuraa tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja päivittää ajankohtaista tietoa verkkosivustolleen. Linkki tilanneseurantaan ja erilaisiin ohjeisiin ja suosituksiin löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuston etusivulta www.thl.fi. Sairaanhoitopiirit päivittävät myös tietoa alueellisista tilanteista omille verkkosivustoilleen. THL:n riskiryhmämäärittelyt ja toimintaohjeet löytyvät täältä.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta palvelee valtakunnallisesti numerossa 0295 535 535. Henkilöt, jotka eivät esimerkiksi kuulo- tai puhevamman takia voi käyttää puhelinta, voivat saada neuvontaa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Valtioneuvoston sivustolle on avattu myös chat-palvelu, jossa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Chat-ikkuna on käytössä sivulla valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat, kun asiakaspalvelijat ovat vastaamassa kysymyksiin. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Maakuntien päivittyvistä tiedoista alueiden koronavirustilanteesta ja viruksen vaikutuksesta palveluihin löytyy listaus mm. Ylen verkkosivustolta: https://yle.fi/uutiset/3-11260055. Sivulla on myös linkit paikkakuntien päivittyville koronavirustilannesivuille.

Koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin löytyy tietoa sivulta https://www.kela.fi/korona. Kelan kuntoutuspalvelujen järjestämisestä  koronavirusepidemian aikana löytyy kootusti tietoa täältä: www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kelan-kuntoutuspalvelujen-jarjestaminen-koronavirusepidemian-aikana

THL on koonnut eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen COVID-19 huomiointiin vammaispalveluissa: www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut. Sivu täydentyy sitä mukaan kun ohjeistuksia tulee lisää.

Hengityslaitetta käyttäville ohjeita löytyy mm. Hengityslaitepotilaiden verkkosivustolta www.hengityslaitepotilaat.fi.

Heta-liitto on koonnut verkkosivustolleen www.heta-liitto.fi ohjeistuksen henkilökohtaiseen apuun ja työnantajatilanteisiin koronaviruksen varalta. Sivulta löytyy myös päivittyvä linkkilista eri kuntien käytännöistä henkilökohtaisen avun järjestämisessä poikkeustilanteessa sekä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta löytyy kootusti eri tahojen tietoa vanhusten ja vammaisten oikeuksista poikkeustilanteessa: www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vanhuksetvammaiset/

SOSTE on tehnyt sivuilleen linkkilistan, jos löytyy tietoa mm. järjestöjen tarjoamasta tuesta: www.soste.fi/uutinen/tukea-ja-tietoa-koronaviruksesta-huolestuneille/

Jos koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja huoli alkaa tuntua liian ahdistavalta, tarjoaa esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry erilaisia kattavasti auki olevia matalan kynnyksen keskustelupalveluja. Sivustolta www.mieli.fi löytyy myös erilaisia artikkeleita ja mielenhallintamenetelmiä rentoutumisen tueksi.