Maailman terveysjärjestö WHO määritteli koronaviruksen laajennneen pandemiaksi 11.3.2020.

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 koronavirustilanteen aiheuttamista toimenpiteistä  väestön suojaamiseksi sekä yhteiskunnan ja talouselämän toiminnan turvaamiseksi. Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Epidemiatilanteen rauhoituttua poikkeusolot purettiin 16.6. alkaen.

Koronarajoituksista luopuminen asteittain aloitettiin 1. kesäkuuta alkaen. Tavoitteena on estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. Voimassaolevista linjauksista ja ohjeistuksista löytyy tietoa valtioneuvoston verkkosivustolta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset.

Riskiryhmille erityistä huolellisuutta

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, tulee THL:n mukaan välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Heitä suositellaan noudattamaan samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin: lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia. Kaupassa, apteekissa tai terveyskeskuksessa käydessä on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat myös lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Olennaista on potilaan kokonaistilanne, liittyen muihin sairauksiin ja riskitekijöihin. Mikäli oma tilanne vakavan koronavirusinfektion vaarasta askarruttaa, tulee henkilökohtaisesta tilanteesta konsultoida omaa hoitavaa lääkäriä, joka arvioi kokonaistilanteen.

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja koronaviruksen vaikutuksesta lihas- ja neuromuskulaaritauteihin. Globaali TREAT-NMD –verkosto suosittelee noudattamaan näitä ohjeita sekä seuraamaan ja noudattamaan kansallisen viranomaisen antamia ohjeita. Sekä World Muscle Society että TREAT NMD –verkosto korostavat, että kaikista erityisistä kysymyksistä tai ongelmista tulee keskustella oman hoitovastuuyksikön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kelan läsnäkuntoutuspalveluissa palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä, arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Toiminta Lihastautiliitossa

Lihastautiliiton toiminta jatkuu syksyllä lähes normaalisti tietyin poikkeuksin ja varotoimin:

• Tilaisuudet ja tapahtumat toteutetaan normaalisti noudattaen yleisiä hygieniasuosituksia ja turvavälejä. Lisäksi tapahtumiin osallistuneilta pyydetään yhteystiedot, jotta tarvittaessa jokainen osallistuja voidaan jälkikäteen tavoittaa.

• Liiton työntekijät ovat pääsääntöisesti etätöissä. Liiton keskustoimistolla tai aluetoimistoilla ei ole automaattisesti päivystystä. Lähitapaamisen voi tarvittaessa sopia liiton asiantuntijan kanssa etukäteen.

• Liiton puhelinvaihde ja muut palvelut toimivat normaalisti.

• Liiton fysioterapiayksikkö jatkaa toimintaansa normaalisti keskustoimistolla Turussa.

• Koronavirustilannetta seurataan aktiivisesti ja liitto noudattaa Suomen hallituksen antamia ohjeita mm. tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvissä asioissa. Mikäli hallitus antaa uusia tarkempia ohjeistuksia tai tilanne muuttuu oleellisesti, voi käytäntöihin tulla muutoksia.

Lihastautiliiton neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse, Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeeseen saa yhteyden myös verkosta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta: www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/vastaanottajasta-vaikuttajaksi-hanke/.

Mistä tietoa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja päivittää ajankohtaista tietoa verkkosivustolleen www.thl.fi.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta palvelee valtakunnallisesti numerossa 0295 535 535. Henkilöt, jotka eivät esimerkiksi kuulo- tai puhevamman takia voi käyttää puhelinta, voivat saada neuvontaa myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin löytyy tietoa sivulta https://www.kela.fi/korona.

THL on koonnut eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen COVID-19 huomiointiin vammaispalveluissa: www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut.

Hengityslaitetta käyttäville ohjeita löytyy mm. Hengityslaitepotilaiden verkkosivustolta www.hengityslaitepotilaat.fi.

Heta-liitto on koonnut verkkosivustolleen www.heta-liitto.fi ohjeistuksen henkilökohtaiseen apuun ja työnantajatilanteisiin liittyen.

SOSTE on tehnyt sivuilleen linkkilistan, jos löytyy tietoa mm. järjestöjen tarjoamasta tuesta: www.soste.fi/uutinen/tukea-ja-tietoa-koronaviruksesta-huolestuneille/