Lihastaudit ovat harvinaisia neurologisia sairauksia, joille on ominaista tahdonalaisen lihaksiston etenevä  heikkeneminen. Lihastauti voi ilmetä jo vastasyntyneellä tai vasta myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisena. Samakin diagnoosi voi olla vaikeusasteeltaan erilainen jopa saman perheen jäsenillä, vaihdellen lievästä fyysisestä toimintarajoitteesta vaikeavammaisuuteen.

Suomessa on nykyisten arvioiden mukaan jopa noin 20.000 henkilöä, joilla on jokin lihastauti. Yhteen diagnoosiryhmään kuuluu tavallisesti muutamasta kymmenestä muutamaan sataan henkilöä.

Kaikki lihastaudit ovat harvinaisia sairauksia, osa ultraharvinaisia. Harvinaisuus tuo mukanaan erilaisia haasteita: diagnoosin saanti viivästyy, parantavaa hoitoa ei yleensä ole ja hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneita asiantuntijoita tai palveluntarjoajia on vähän. Yksittäinen lihastauti saattaa tulla ammattilaisellekin vastaan harvoin, joilloin kokemusta lihastautia sairastavien tarpeista ei pääse kehittymään. Samasta syystä itselle sopivaa ja omalla äidinkielellä tuotettua tietoa saattaa olla hankala löytää.

Lihastautien tutkimus ja hoito -videolla neurologian erikoislääkäri Manu Jokela ja neurologian dosentti Johanna Palmio kertovat lihastaudeista, niiden tutkimuksesta sekä tulevaisuudennäkymistä hoitojen suhteen.