Lihastautiliitto on mukana valtakunnallisessa Yritystä! -hankkeessa, jossa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi hankkeessa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeen taustalla on vammaisjärjestöjen tekemä valtakunnallinen selvitystyö vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ihmisten työllisyyden tukemisesta ja tuen tarpeista. Lähtökohtana projektille toimii vammaisten henkilöiden oikeus työelämäosallisuuteen.

Hanke tukee vammaisia yrittäjiksi aikovia henkilöitä henkilökohtaisen ohjauksen, vertaistuen ja mentorivalmennuksen keinoin. Vammaisille yrittäjille järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä verkostoitumiseen sparraushetkiä. Hanke jakaa myös tietoa mm. esteettömyydestä  ja saavutettavuusosaamisesta paikallisille yrittäjäyhdistyksille. Vammaisten yrittäjien polkua yrittäjiksi helpotetaan kouluttamalla TE-toimistojen, uusyrityskeskusten ja kuntien yritys- ja elinkeinoneuvojia vammaisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista.

http://www.yritystä.fi/