Tällä viikolla 3.–7.6. vietetään valtakunnallista Kuntoutusviikkoa. Viikon tavoitteena on tarjota tietoa ja nostaa esiin kuntoutuksen merkitystä. Viikkoa koordinoivat Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat. Vuonna 20204 viikolla nostetaan esiin erityisesti kuntoutuksen vaikutusta yksilön ja palveluiden tuottavuuden kannalta.

Kuntoutustoimijoiden valtakunnallinen verkosto (KUVE) vaatii hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Kuntoutukseen tulee panostaa, sillä hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja ja lisää terveydenhuollon tuottavuutta. Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä suomalainen palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden. Viivästynyt kuntoutus aiheuttaa järjestelmälle myös turhia lisäkuluja sairauspoissaoloina sekä perus- ja erikoissairaanhoidon kuormituksen kasvuna.

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. ”Suuri merkitys kuntoutuksella on työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisyssä. Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle. Jos eläkkeen sijaan panostamme vuodessa vaikkapa 5000 euroa asiakkaan tarvitsemaan fysioterapiaan, saavutamme järjestelmätasolla valtavat säästöt”, muistuttaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Sekä päättäjien, palveluohjaajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden täytyy saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa.