Eduskunta äänesti keskiviikkona 27. syyskuuta vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä. Eduskunta hyväksyi lain voimaantulon lykkäämisestä  äänin 92-75. 32 kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä, tyhjää ei äänestänyt kukaan.

Hallitus perustelee voimaantulon siirtämistä sillä, että näin pystytään tarkentamaan lain soveltamisalaa ja arvioimaan paremmin lakiuudistuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin sekä hyvinvointialueiden talouteen. Uusi voimaantulopäivä on 1.1.2025. Viime vaalikauden lopulla säädetyn uuden vammaispalvelulain piti tulla voimaan 1.10.2023.

Lykkäämistä koskeva lakiesitys on ollut käsiteltävänä perustuslakivaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka piti mietinnössään lykkäämistä perusteltuna. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiojäsenet arvostelivat kuitenkin kiivaasti asian käsittelemistä kohtuuttomalla kiireellä ja kokivat, että ovat joutuneet toimimaan vajavaisilla tiedoilla. Oppositiojäsenet olisivat myös halunneet, että olisi selvitetty, voitaisiinko laista irrottaa joitakin osia tulemaan voimaan aiemmin.