Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen 2021 on Aino Mäkinen Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksestä!

Aino Mäkisen panos ja antautuminen lihastautityölle niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin on poikkeuksellista. Ja mikä hienonta, jo 1980-luvulla alkanut toiminta jatkuu edelleen: Aino toimii vertaishenkilönä, on mukana Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksen jokaisessa yhdistystiimissä suunnittelemassa toimintaa, ja on ollut mukana yhdistyksen hallituksessa useita vuosia niin varsinaisena kuin varajäsenenäkin. Ainon vastuulla on myös  yhdistyksen vuosittaisten joulu- ja kevätristeilyjen luotsaaminen ja joulujuhlien juontaminen. Koronakaan ei ole tekemistä hidastanut, vaan digimaailman haltuunoton myötä osallistuminen onnistuu myös etäyhteyksillä toteutettaviin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Palkinnon perusteissa nostettiin Ainon pitkän yhdistysuran lisäksi esiin erityisesti hänen omistautuneisuutensa ja tapansa tehdä asioita. Ystävänpäivään sopii erityisen hyvin lainaus Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksen toiminnanjohtaja Sirke Salmelan perusteista:

– Aino Mäkinen on toiminut aina lihastautia sairastavien etu sydämessään ja vapaaehtoisia tukien, tunteja laskematta. Ilman Ainoa ei toiminta olisi samaa kuin nyt: hän tekee lihastautityötä koko sydämellään.

Lihastautiliitto kiittää Aino Mäkistä poikkeuksellisen hienosta ja mittavasta panoksesta vapaehtoistyöhön ja onnittelee lämpimästi Vuoden Vapaaehtoista!

Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen valittiin nyt seitsemättä kertaa. Aiempia Vuoden Vapaaehtoisia ovat Sirpa Ekblom, Pirkko ja Kalevi Nuutinen, Tommi Rantanen, Bäckströmin perhe, Jasmin Toropainen ja Erja Simonen.