Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksen myötä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, ja palveluiden tulevaisuudesta päättävät jatkossa aluevaltuutetut. Hyvinvointialueilla päätetään meistä jokaisen sosiaali- ja terveyspalveluista ja ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka valitaan jokaiselle alueelle tammikuun aluevaaleissa. Aluevaaleissa on tästä syystä tärkeää käyttää ääntään – vaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Omaa ehdokasta valitessa kannattaa siis kiinnittää huomiota itselle tärkeisiin asioihin ja palveluihin.

Aluevaltuutetut voivat vaikuttaa myös siihen, minkä verran ja missä asioissa hyvinvointialueet tekevät jatkossa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Järjestöjen tarjoama vertaistuki, ohjaus ja neuvonta on luonteva osa hyvinvointialueen palveluita.

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23.1. ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1. ja ulkomailla 12.-15.1. Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Ennakkoon voi äänestää myös kotoa käsin, mikäli henkilön kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1. ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Lihastautiliitto haluaa nostaa sote-uudistuksen yhteydessä esiin esimerkiksi mahdollisuuden päästä palveluihin sekä moniammatillisen toimintamallin joka vastaisi laajuudeltaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Kaikki Lihastautiliiton sote-uudistuksen vaikuttamiskohdat löytyvät osoitteesta www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/aluevaalit-2022/