Eduskunnan kuntoutusverkoston ensimmäinen toimintakausi on saatu päätökseen. Kuluneiden kahden vuoden aikana verkosto on nostanut esiin kuntoutuksen merkitystä kaikissa ikäryhmissä niin kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Verkosto on korostanut kuntoutuksen olevan keskeinen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiin, henkilöstöpulaan ja kansalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen.

Kuntoutusverkosto – KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujien aseman parantamiseksi. Lihastautiliitto on aktiivisesti mukana kuntoutusverkostossa: kuntoutusasiantuntija Susanna Ryynänen toimii verkoston suunnitteluryhmässä sekä KUVEn nimeämänä edustajana Eduskunnan kuntoutusverkostossa EKKuvessa.

-On ollut huikeaa, että eduskuntaan on saatu verkosto, joka kokoaa kansanedustajia kuntoutusasioiden äärelle. Kuntoutuksella voidaan edesauttaa monien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista, kuten oppimistulosten parantamista, työllisyyden kohentamista tai terveyserojen kaventamista. Kuntoutus ei saa jäädä sivuun yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, muistuttaa verkoston puheenjohtaja Noora Koponen.

Verkoston toiminta on koettu merkitykselliseksi ja sitä halutaan jatkaa

Vuonna 2020 perustettuun Eduskunnan kuntoutusverkostoon on kuulunut kansanedustajia kuudesta eri puolueesta. Aloitteen verkoston perustamisesta teki SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima kuntoutustoimijoista koostuva Kuntoutusverkosto (KUVE). Verkostot toimivat kiinteässä yhteistyössä.

Eduskunnan kuntoutusverkoston toiminta on ollut aktiivista ja se on koettu merkitykselliseksi. Verkosto on järjestänyt vuosittain useita kaikille avoimia seminaareja, jotka ovat koonneet kuntoutuksen ajankohtaisten asioiden pariin satoja kuulijoita. Kannanotoissaan verkosto on korostanut muun muassa moniammatillisen kuntoutuksen laaja-alaisuutta ja siihen satsaamisen merkitystä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Verkosto jatkaa toimintaansa uudella kokoonpanolla seuraavalla vaalikaudella.

Lihastautiliitto pitää yhteistyötä kuntoutuksen verkostojen kanssa tärkeänä, koska kuntoutusta tarvitsevan ihmisen näkökulmasta on yhtä aikaa käynnissä useita merkittäviä uudistuksia, joiden yhteisvaikutus tulisi arvioida ja ottaa huomioon. Näitä uudistuksia ovat STM:n johtamat kuntoutuksen uudistus ja monikanavarahoituksen purkamisen valmistelu sekä valtiovarainministeriön vastuulla oleva järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen. Näiden lisäksi jo aiemmin STM:n alainen STEA on tehnyt linjauksen vammais- ja potilasjärjestöjen järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien loppumisesta. Nämä kaikki uudistukset ovat käynnissä yhtä aikaa, eikä niiden yksittäisiä vaikutuksia kuntoutujan arkeen vielä tiedetä, saati eri linjausten tulevaisuudessa tuottamia yhteisvaikutuksia yksittäisen kuntoutujan kuntoutuspalveluihin.