Lihastautiliiton uusi järjestöpäällikko Elina Soini on aloittanut työnsä14.3. Elinan aiempi työura koostuu pääosin erilaisista tehtävistä kouluttamis-, kehittämis- ja esimiestyössä lasten ja perheiden parissa, ja järjestötoiminnasta on vapaa-ajan kautta kertynyt kokemusta yli 20 vuoden ajalta.

Järjestöpäällikkönä Lihastautiliitossa Elinan toimekuvaan kuuluu valtakunnallinen järjestötyö, jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen ja tukeminen, aluetyön koordinointi ja kehittäminen sekä liiton valtakunnallisten tilaisuuksien ja koulutusten suunnittelu ja organisointi.

Elinan työpiste on Lihastautiliiton keskustoimistolla Turussa, ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 038 66 14 tai sähköpostitse osoitteesta elina.soini@lihastautiliitto.fi.