Elokuu on kansainvälinen SMA-tietoisuuskuukausi, jonka aikana sairautta tehdään tunnetuksi erilaisten kampanjoiden ja tarinoiden kautta. Suomessa tietoisuuskuukautta tuo esiin erityisesti SMA Finland ry, joka on spinaalista lihasatrofiaa sairastavien ja heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys.

Tietoisuuskuukauden viestissään yhdistys nostaa esille SMA:n lääketieteellisten hoitojen edistämisen Suomessa, eli nusinerseenilääkityksen saamisen kaikkien SMA:ta sairastavien käyttöön. Toinen ajankohtainen asia yhdistyksessä on SMA-geeniterapialääkkeen Zolgensman myyntiluvan eteneminen Euroopassa. Aktiivisen vaikuttamistyön lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen tapaamismahdollisuuksia, vertaistukea ja virkistystä.

Tietoisuuskuukauden kampanjoita ja päivityksiä löytyy mm. sivustoilta www.smafinland.fi, www.curesma.org ja www.smanewstoday.com sekä näiden yhdistysten ja järjestöjen sosiaalisen median kanavista.