Ohjelman kärkinä ovat kolme harvinaissairaiden asemaa parantavaa teemaa: harvinaissairaiden osallisuus, osaamisen lisääminen ja koordinaation vahvistaminen. Ohjelmassa on kuvattu harvinaissairaiden osallisuutta ja arjessa selviytymistä tukevia sekä palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistäviä toimenpiteitä. Avainasemassa on yhteistyön lisääminen eri tahojen välillä.

Tutustu ohjelman tavoitteisiin tarkemmin Harvinaiset-verkoston verkkosivustolla.

Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161718