Hengityslaitepotilaat ry on saanut valmiiksi hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositukset pohjaavat ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvityksen esiin nostamiin ongelmiin ja yhdistyksen jäsenille suunnattujen vertaiskehittämistyöpajojen ratkaisuehdotuksiin. Suositukset heijastavat vahvasti elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien näkemyksiä: hengityshalvausstatuksen omaajien tulee voida elää omaehtoista elämää, vaikka siihen tarvitseekin muiden apua. Vaikutusmahdollisuudet tuen ja avun järjestämisessä ja toteuttamisessa ovat tässä keskeisiä.

Suosituksissa kiinnitetään huomiota statuksen omaavien itsemääräämiseen, yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen, turvallisuuteen sekä yksityisyyteen. Lisäksi ehdotetaan käytäntöjä työntekijöiden rekrytoimiseen ja työsuhteiden ylläpitämiseen, työvuorojen suunnitteluun sekä työnkuvan ja työtehtävien määrittelyyn. Tärkeää on myös työntekijäpalvelun laadun seuranta ja käyttäjäpalaute.

Suositukset esitellään yhdistyksen YouTube-kanavalla webinaarissa torstaina 15.10.2020 klo 14-15. Samassa yhteydessä julkistetaan statuksen omaajien toiveista kertova video ”Parempi työntekijäpalvelu hengityslaitetta käyttävien kokemuksilla”.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon; mukaan pääsee klikkaamalla linkkiä https://www.youtube.com/watch?v=1gDiFTXjXSk webinaarin alkaessa. YouTuben chatissa voi esittää puhujille kommentteja ja kysymyksiä. Kysymyksiä ja kommentteja voi myös lähettää ennalta osoitteeseen ilka.haarni@hengityslaitepotilaat.fi.