Järjestöt jättivät 30.9. sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle yhteisen vetoomuksen, jossa ne esittävät huolensa järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen nimen muuttamisesta aiheutuvista vaikutuksista. Lihastautiliitto on yksi 11 vetoomuksen allekirjoittaneesta järjestöstä.

Vetoomuksen taustalla on STEAn syyskuun alussa antama ilmoitus  sopeutumisvalmennus-nimestä luopumisesta. STEA rahoittaa edelleen tavoitteellista ryhmätoimintaa, mutta järjestöjä kehotettiin miettimään uusi nimi toiminnalle.

STEA rinnastaa järjestöjen toteuttaman sopeutumisvalmennustoiminnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kanssa ja perustelee linjaustaan sillä,  että sopeutumisvalmennustoiminta on Kelan vastuulla olevaa toimintaa. STEAn mukaan järjestöjen tuottamalle sopeutumisvalmennukselle on tyypillistä vahva vertaistuellisuus, eikä sen rahoittama toiminta voi pitää sisällään lääkinnällistä tukea. Järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit eroavat kuitenkin monella tapaa esimerkiksi Kelan järjestämistä kursseista. Kurssitoiminnassa on keskitytty osallistujien sairauden tai vamman tuottamiin merkityksiin elämänhallinnassa, identiteetin luomisessa ja hyvän arjen elementtien luomisessa.

Nyt järjestöissä pelätään, että niiden kurssitoiminta pirstaloituu erinimisiksi ryhmätoiminnoiksi. Vaarana on, että sitä aletaan rinnastaa yhdistys- ja lomatoiminnassa toteutettuihin ryhmämuotoisiin tilaisuuksiin tai muiden organisaatioiden, kuten kuntien tai yrittäjien erilaisiin ryhmämuotoisiin toimintoihin ja tapahtumiin, jolloin koko järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen perimmäinen tarkoitus unohtuu ja pitkä historia päättyy.

Vaikka muutoksessa ei sinänsä ole kyse rahasta, nimenmuutoksella voi olla myös taloudellisia vaikutuksia pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille, joille kuntoutusrahalaki mahdollistaa matkakustannusten korvaamisen ja kuntoutusrahan myös STEAn rahoittamille sopeutumisvalmennuskursseille.

 

Vetoomus kokonaisuudessaan löytyy täältä:

Järjestöjen vetoomus: STEAn nimilinjaus ei saa vaikuttaa järjestölähtöisen kurssitoiminnan toteutumiseen