Kelan toteuttamat ääreishermo- ja lihastautien perhekurssit ovat loppuneet 1.1.2024 alkaen. Jatkossa nämä lapset ja nuoret ohjataan yksilölliseen moniammatilliseen harkinnanvaraiseen tai vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Kelassa on meneillään harvinaisten sairauksien kuntoutuksen kehittämisprojekti, jossa selvitetään harvinaissairaiden lasten ja perheiden kuntoutuspalvelujen tarvetta ja toiveita uuden perhekuntoutuspalvelun kehittämiseksi. Projektissa luodaan uusi kuntoutuspalvelu perheille, joiden lapsella on harvinaissairaus, johon ei liity laajaa kehitysviivettä tai kehitysvammaa.

Jos lapsellasi on lihassairaus, johon ei liity kehitysvammaa tai laajaa kehitysviivettä vastaa kyselyyn viimeistään 30.4.2024. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Vastaukset ovat anonyymeja.

Linkki kyselyyn:

https://response.questback.com/kela/qhgluv553p