Kela on 20.3. tarkentanut 17.3. antamaansa ohjeistusta läsnäkuntoutuspalvelujen toteuttamisesta koronavirusepidemian aikana.

17.3. Kela ilmoitti, että epidemian johdosta uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Ilmoitus koski yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti- ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla toteutettavaa kuntoutusta. Kela suositti lisäksi etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on mahdollista.

Uudessa voimaantulleessa ohjeistuksessa todetaan, että Kela suosittaa edelleen läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista. Ryhmämuotoista kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena joten Kela suosittaa ryhmämuotoisen kuntoutuksen keskeyttämistä. Suosituksen tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia.

Mikäli läsnäkuntoutusta halutaan suosituksesta huolimatta jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä, arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Lue koko suositus tästä: https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista-terapiat/-/asset_publisher/CMnx0x8rzfTh/content/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-koronavirusepidemian-johdosta