– koulu työyhteisönä palkittiin ensimmäistä kertaa

Koulut päättyivät viikonloppuna, ja koululaiset ja opiskelijat ovat siirtyneet ansaitulle kesälomalle. Koulujen päättymisen myötä jaettiin taas myös Lihastautiliiton koulupalkinnot. Tämä keväänä palkintoehdotuksia tuli paljon, ja ensimmäistä kertaa palkittavien joukossa oli koulu työyhteisönä.

Palkitun Kartanonkosken koulun lihastautia sairastava opettaja nosti palkinnon perusteissa esiin kokevansa olevan tärkeä osa työyhteisöä, jossa huomioidaan erityistarpeet. Luokkahuone on tilava ja siellä on helppo liikkua sähköpyörätuolilla. Osallistuminen työhyvinvointia tukevaan toimintaan on itsestäänselvyys ja asioita järjestellään niin että kaikki voivat osallistua – oli kyse sitten keilauksesta tai Tallinnan risteilystä. Myös opettajan henkilökohtainen avustaja on huomioitu ja avustajilla on ollut tervetullut olo. Ja kun koulun rakenteet toimivat ja erityistarpeet huomioidaan opettajan kohdalla, ulottuu sama hyvä toiminta myös oppilaisiin.

Tämä keväänä palkintoehdotuksia tuli paljon, ja palkintoja jaettiin kaikkiaan viisi:

Espoon Kuitinmäen koulun opettaja Iina Niemi

Vuoden ope -tunnustus lihastautia sairastavan oppilaan motivoinnista ja kannustamisesta rohkeuteen. Iina Niemi on omalla esimerkillään näyttänyt, että jokainen on tärkeä ja ainutlaatuinen, sairaudesta riippumatta.

Vantaan Hiekkaharjun koulun opettaja Iida Leino

Vuoden ope -tunnustus hyväksyvän ja osallistumista tukevan ilmapiirin luomisesta oppilaille. Iida Leino on motivoinut lihastautia sairastavaa nuorta rohkeuteen myös koulun ulkopuolella.

Salon Armfeltin koulun opettaja Fiia Lujasmaa

Vuoden ope -tunnustus lihastautia sairastavan oppilaan onnistuneen ja yhdenvertaisen yläasteajan mahdollistamisesta. Fiia Lujasmaan tuki on jatkunut myös oppilaan tuleviin jatko-opintoihin.

Salon Armfeltin koulun koulunkäyntiohjaaja Tommi Syrjälä

Kunniamaininta turvallisen koulutien mahdollistamisesta lihastautia sairastavalle nuorelle. Tommi Syrjälä on toiminnallaan edistänyt esteettömyyden toteutumista kouluympäristössä.

Vantaan Kartanonkosken koulu

Tunnustus työyhteisölle, jossa välittyy positiivinen ilmapiiri ja jossa on huomioitu lihastautia sairastavan työkaverin erityistarpeet. Kartanonkosken koulu on esteetön ja syrjimätön työyhteisö, jossa jokainen voi opettaa omana itsenään.

Huomionosoitus voidaan myöntää palkinnon perusteluiden mukaisesti opettajalle, joka esimerkillään ja toiminnallaan on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lapselle tai nuorelle, jonka elämää lihassairaus jollain lailla koskettaa. Palkinnon voi saada myös joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, oppilaitos, luokkatoveri tai vaikka kokonainen koululuokka.

Palkintoehdotusten takana tänä vuonna olivat opettajien ja koulunkäynninohjaajan kohdalla Lihastautia sairastavat koululaiset vanhempineen ja Kartanonkosken koulua ehdotti palkittavaksi itse lihastautia sairastava opettaja.

Lihastautiliittoa palkitsemistilaisuuksissa edustivat koulutus- ja työelämäasiantuntija Liisa-Maija Verainen ja puheenjohtaja Raila Riikonen.