Tampereella 4.-5.4. 2019 järjestetyn Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssin luentojen tallenteet ovat nyt katseltavissa. Alla olevasta linkkilistasta löytyvät kaikkien luentonsa verkkojulkaisuun luvan antaneiden luennoitsijoiden puheenvuorot.

 

Bjarne Udd: Euro-NMD-ERN-tervehdys

Bjarne Udd: Lihastautien geenidiagnostiikka

Ritva Pirttimaa: Kun oireet jäävät ilman diagnoosia

Manu Jokela: Harvinaiset B2-vitamiinilla hoidettavat lihastaudit

Johanna Palmio: Ionikanavanatautien hoidot

Jaana Lähdetie: Duchennen lihasdystrofian hoito tänään

Manu Jokela: Motoneuronitautien kirjo

Bjarne Udd: Myosiitit – hoitovasteet riippuen alatyypistä

Manu Jokela: Uudet lihastaudit Suomessa

Kristiina Kauppinen: Standardoitujen toimintakykytestien merkitys uusien hoitojen ja niiden vaikutusten arvioimisessa

Kristiina Rantakaisla: Itsearviointilomake ja itsearviointi tukemassa asiakastyötä

Marko Nousiainen: Mitä on osallisuus?

Johanna Palmio: Myastenia Gravis

Johanna Palmio: DOK7 synnynnäinen myastenia

Mari Auranen: Perinnöllisten neuropatioiden kirjo

Leena Koppanen: Harvinaissairauksien yksiköt

Silja Kosola: Uuden edessä – nuorten tarpeet terveydenhuollossa

Lassi Murto: kokemuspuheenvuoro transitiosta: pikku Lassi ja herra Murto

Bjarne Udd: Yhteenveto