Koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa muuttuu nopeasti, ja maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi luovutaan. Koronavirustartunnan saamisen riski katsotaan nyt kohonneeksi koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea ulkomaille matkustamista, ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kehottaa rajoittamaan myös kotimaan matkailua. Suomen hallitus on 12.3. linjannut, että kaikki yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.

Riskiryhmille erityistä huolellisuutta

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 12.3. korostettiin myös erityistä varovaisuutta riskiryhmien kanssa. Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet, kroonisia tauteja sairastavat ja hengitystieinfektioille alttiit henkilöt. Heidän on järkevää suojautua tavallista tarkemmin.

Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hankkeen asiantuntijalääkäri, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela kertoo, mitä se tarkoittaa lihastautia sairastavien osalta:

– Lihastautia sairastaville pätee sama suojautuminen kuin riskiryhmille yleensäkin epidemiatilanteessa. Osaan lihastaudeista liittyy kuitenkin hengitysvaje, minkä vuoksi infektiontorjuntaan on kiinnitettävä vieläkin tarkempaa huolellisuutta. Pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä vierailuja kannattaa pohtia tarkkaan ja rajoittaa mahdollisuuksien mukaan.

Hengityslaitetta käyttäville ohjeita löytyy mm. Hengityslaitepotilaiden verkkosivustolta www.hengityslaitepotilaat.fi. Heta-liitto on koonnut verkkosivustolleen www.heta-liitto.fi ohjeistuksen työnantajille koronaviruksen varalta.

THL päivittää tilanneohjeita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa tilannetta Suomessa ja maailmalla, ja päivittää parhaillaan viestintämateriaaleja ja ohjeita terveydenhuollolle uusien tietojen pohjalta. Linkki tilanneseurantaan ja erilaisiin ohjeisiin ja suosituksiin löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuston etusivulta http://www.thl.fi. Sairaanhoitopiirit päivittävät myös tietoa alueellisista tilanteista omille verkkosivustoilleen.

Koronaviruksen jatkotartuntojen ehkäiseminen on edelleen tärkeää. Niillä alueilla, missä ei ole viitteitä viruksen laajemmasta leviämisestä, jatkotartuntoja pyritään edelleen vähentämään selvittämällä tartuntaketjuja ja kartoittamalla altistuneita. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä yhteisössä, tulisi keskittyä riskiryhmien suojelemiseen. Hyvä käsihygienia ja sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, se hidastaa epidemian leviämistä.