Kuntoutusviikolla 29.5.–2.6.2023 Kuntoutusverkoston toimijat jakavat tutkittua tietoa kuntoutuksesta sosiaalisessa mediassa joka päivä. Seuraa viikon julkaisuja aihesanalla #kuntoutusviikko.

Lihastautiliitto on mukana niin Kuntoutusviikolla kuin Kuntoutussäätiön ja Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn koordinoimassa Kuntoutusverkostossakin.

– Yli sadan kuntoutustoimijan valtakunnallinen Kuntoutusverkosto vaatii uusilta hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Oikea-aikainen kuntoutus luo hyvinvointia ja vähentää kalliiden sote-palveluiden tarvetta. Kuntoutus vahvistaa ihmisten työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja terveyttä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle, Kuntoutusverkosto muistuttaa tiedotteessaan.

Lihastautiliitto tuo esiin kuntoutuksen tärkeyttä toiminnan lisäksi mm. ottamalla kantaa lihastautia sairastavien henkilöiden kuntoutukseen liittyviin asioihin. Vaikuttamistyön perustana toimii Lihastautiliiton Vammaispoliittinen ohjelma:

”Kuntoutus tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään ihmisen toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista arjessa. Se voi olla myös olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämistä tai lihassairauden etenemisestä johtuvan toimintakyvyn menetyksen hidastamista. – – Lisäksi lihastautia sairastavilla, joilla ei ole lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta, tulee olla perusterveydenhuollossa säännöllinen sairauden seuranta, johon sisältyy yksilöllisen kuntoutussuunnitelman laadinta ja sen toteuttaminen.” (Lihastautiliiton vammaispoliittinen ohjelma 2022-2025.)

Lisätietoa: