Miten lasten, nuorten ja aikuisten tarvitsema Kela-kuntoutus on toteutunut?
Lihastautiliitto kerää kokemuksia Kelan järjestämisvastuulla olevasta kuntoutuksesta ajalta 2020–2021. Haluamme tietää, miten tarvitsemasi kuntoutus tai lapsesi tarvitsema kuntoutus on toteutunut viimeksi annetussa Kelan kuntoutuspäätöksessä. Kerro myös, millaisia vaikutuksia mahdollisilla muutoksilla on ollut tai arvioit olevan omaan toimintakykyysi tai lapsesi toimintakykyyn. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä sinua henkilönä tunnisteta vastauksista. Kerättyä tietoa käytetään ainoastaan isompina kokonaisuuksina ja ensisijaisesti Lihastautiliiton vaikuttamistyössä ja oikeuksienvalvonnassa. Vastaamaan pääset tästä: www.lyyti.fi/questions/a30474142d

Millaista tietoa ja vertaistukea tarvitset?
Keräämme toiveita  kaikenikäisten lihastautia sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä tarpeista Lihastautiliiton kurssitoiminnassa. Vastaamalla kyselyyn on mahdollista vaikuttaa vuoden 2022 kurssien ja ryhmätoiminnan sisältöihin ja teemoihin. Millaiset kurssit kiinnostavat? Verkossa vai läsnä ollen? Vai kiinnostaisiko vertaisryhmätoiminta? Kerro tarpeesi täällä: www.lyyti.fi/questions/dfd4822a5e

Molempiin kyselyihin vastausaikaa on 15.8.2021 saakka.