Vammaisfoorumi ja Ihmisoikeuskeskus toteuttavat kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajille. Kyselyssä kerätään ajatuksia ja kokemuksia vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Kyselyn tuloksia käytetään myös Vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen vaikuttamistoiminnassa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa. Jos perheessä on useampi vammainen lapsi, voi kyselyn halutessaan täyttää erikseen jokaisen lapsen osalta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa www.webropol.com/s/koulukysely. Kysely on auki 17.1.2021 saakka.