Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.5. päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista, joilla vastataan erityisesti koronaepidemian aiheuttamaan psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Avustusta jaettiin myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Pääpaino on toimissa, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja jotka vastaavat äkilliseen toimintaympäristön muutokseen. Koronaepidemian vuoksi toimintaympäristö on muuttunut nopeasti suuntaan, jossa digitaaliset palvelut ovat entistä tärkeämpiä. Jaettavat avustukset auttavat järjestöjä ja säätiöitä sopeuttamaan toimintaansa ja etsimään ratkaisuja digitaalisen tuen järjestämiseen.

Lihastautiliiton saama avustus kohdistuu Voimaa verkosta –hankkeeseen. Avustuksella otetaan Lihastautiliitossa käyttöön verkko-oppimisympäristöjen kokonaisuus ja toteutetaan psykososiaalisen tuen sisältöjä lihastautia sairastaville ja heidän läheisille verkkoon. Käytännössä verkkoon tuotetaan itseopiskelumateriaalia, vertaistuellista materiaalia ja toimintaa sekä moniammatillista ohjausta mielen hyvin voinnin, jaksamisen ja arjen tueksi. Digitaalista toimintaa kehittämällä vertaistuki ja asiantuntijatieto saadaan entistä useamman lihastautia sairastavan ja läheisensä ulottuville, kun osallistuminen mahdollistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Avustusta saa yhteensä 106 järjestöä ja säätiötä yhteensä 109 kohteeseen. Viiden miljoonan euron avustus jaetaan Veikkaus Oy:n rahapelituotoista. Avustusta haki 382 järjestöä ja säätiötä yhteensä 411 kohteeseen. Hakusumma oli yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset on kohdistettu vuoteen 2020, mutta avustusten käyttöaikaa on myös vuosi 2021. Tiedot avustuspäätöksistä julkaistaan 29.5. mennessä STEA:n verkkosivuilla https://www.stea.fi/