Lihastautiliitto on jo pitkään palkinnut kouluja ja opettajia hyvin hoidetusta fyysisestä ja henkisestä kouluympäristöstä. Tänäkin vuonna palkintoja on jaettu opettajille, työntekijöille ja yhteisöille, jotka esimerkillään ja toiminnallaan ovat saaneet luotua hyvän oppimisilmapiirin lihastautia sairastavalle lapselle tai nuorelle. Palkinnon saaja voi olla opettaja, esikouluopettaja, luokanopettaja, aineopettaja tai muu opetushenkilöstöön kuuluva henkilö – kaikilla asteilla aina peruskoulusta ammattiopintoihin. Koska hyvä oppimisympäristö on usein tiimityön tulos, palkittavana voi olla myös oppilaitos, yhteisö tai vaikkapa koulukaveri.

Lihastautiliiton Vuoden Opet löytyvät tänä vuonna Pakilan ala-asteelta Helsingistä: Leena Martin ja Ilona Tiittala ovat kakkosluokkalaisen Venlan opettajia. He ovat mahdollistaneet Venlalle osallistumisen kaikkeen toimintaan yhdenvertaisesti koulukavereiden kanssa. Nämä opettajat osaavat kannustaa ja innostaa sekä olla tarvittaessa haasteissa tukena!

Vuoden opejen lisäksi tänä keväänä jaettiin kaksi kunniamainintaa. Valteri-koulu Mäntykankaan fysioterapeutti Kari Holappa sai tunnustuksen lihastautia sairastavan oppilaan osallistumista tukevan ilmapiirin luomisesta ja Rajalan päiväkodin Hepokatit-ryhmä ja työyhteisö tunnustuksen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävästä eskarivuodesta lihastautia sairastavalle lapselle.

Kiitokset kaikille palkitsemista ehdottaneille ja lämpimät onnittelut palkituille!