Lihastautiliitto hakee terveydenhuollon asiantuntijaa vastaamaan liiton Kysy Lihastaudeista –palvelusta. Tehtävään kuuluu järjestölähtöisen ohjauksen, neuvonnan ja tuen antaminen lihastautia sairastaville sekä palveluun kuuluvan puhelinlääkäripalvelun organisointi. Lisäksi lihastautiasiantuntijan tehtävänä on varmistaa, että Lihastautiliitossa on keskitetty ajantasainen tieto uusista diagnooseista sekä niiden mahdollisista hoitomuodoista sekä kuntoutuksesta.

Kaikki lihastaudit ovat harvinaisia, joten lihastauteihin liittyvää tietoa on saatavilla hajanaisesti. Työssä korostuvat kyky hakea, omaksua ja jalostaa tietoa eri tietolähteistä tarpeiden mukaan. Tietoa haetaan ja tuotetaan itsenäisen työskentelyn lisäksi myös yhteistyössä itse sairastavien, läheisten ja ammattilaisten kanssa.

Työssä menestyminen edellyttää oma-aloitteista ja reipasotteista työotetta ja kykyä toimia tiiviissä yhteistyössä niin liiton muiden työntekijöiden kuin eri verkostojenkin kanssa. Hakemallamme henkilöllä on myös kyky ymmärtää sairastavan arkea ja voimakas halu tukea lihastautia sairastavia heidän arjessaan tietoa jakamalla, erinomaiset viestintätaidot, kyky tuottaa kirjoitettua tekstiä sekä ideoida ja järjestää tiedon jakamiseen liittyviä tapahtumia.

Tehtävä edellyttää:
• kykyä etsiä tietoa sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia kansainvälisesti
• tutkitun tiedon ja kokemustiedon yhteen soveltamista
• itsenäistä työn suunnittelua sekä innovatiivista ja luovaa otetta tiedon tuottamisen tapoihin
• sujuvaa suomen kielen taitoa sekä kirjallisesti että suullisesti
• hyvää englannin kielen taitoa
• empaattisuutta ja yhteistyökykyä sekä halua tehdä merkityksellistä työtä lihastautia sairastavien hyväksi sekä yhdessä heidän kanssaan
• terveydenhuoltoalan koulutusta tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Lihastautiasiantuntijan työpaikka sijaitsee Lihastautiliiton keskustoimistolla Turussa ja työsuhde alkaa 15.10.2021. Palkkaus on Sosiaalialan järjestöjen TES:n mukainen. Työsuhteeseen sisältyy 4 kuukauden koeaika.

Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisine suosittelijoineen sekä erillinen CV tulee lähettää sähköisessä muodossa 20.8.2021 kello 16 mennessä osoitteeseen rekry@lihastautiliitto.fi. Haastatteluun kutsuttavat saavat asiasta tiedon sähköpostitse 27.8.  ja haastattelut toteutetaan 7.-8.9.

Lisätietoja tehtävästä antavat toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen (044 064 9494 tai sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi) 3.8. klo 13-15, 9.8. klo 12-14 ja 18.8. kello 14-17 sekä Lihastautiliiton puheenjohtaja Raila Riikonen (44 063 9863 /raila.riikonen@iki.fi)  5.8. klo 14-17, 6.8. klo 12-15 ja 19.8. klo 13-15.

Katso työpaikka ilmoitus mol.fi -palvelussa: Lihastautiasiantuntija, Lihastautiliitto