Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti järjestöille kuulemistilaisuuden koskien apuvälinepalveluja ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta annetun asetuksen (apuvälineasetus) muutostarpeita 30.8.2022. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä on asetettu maaliskuussa 2021, ja sen yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Koordinaatioryhmä on nimennyt erillisen työryhmän muutostarpeiden selvittämistä varten.

Kuulemistilaisuus oli järjestöille mahdollisuus esittää työryhmälle näkemyksensä tarpeellisista muutoksista apuvälineasetuksessa ja apuvälinepalveluissa apuvälineiden käyttäjien näkökulmasta. Puheenvuoron pituus oli tarkkaan rajattu. Lihastautiliiton sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltti ja kokemustoimija Iita Makkonen kävivät pitämässä puheenvuoron. Lisäksi puheenvuoron laadintaan antoi merkittävän panoksen kokemustoimija Anna Nyström. Kommenttipuheenvuoromme koski apuvälinepalveluja. Järjestöjen puheenvuoron piti Lihastautiliiton lisäksi mm. SOSTE, Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry, Suomen CP-liitto ry ja Invalidiliitto ry.

Lue Lihastautiliiton kommenttipuheenvuoro apuvälinepalveluista tästä.