Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellisen uudistuksen esitysluonnoksen lausuntokierroksella myös järjestöillä oli mahdollisuus antaa kommenttinsa esitykseen.

Lihastautiliitto otti esitykseen kantaa, ja nosti lausunnossaan esiin erityisesti lihastautien harvinaisuuteen, lähipalveluihin, palvelujen riittävyyteen ja oikea-aikaisuuteen, lääkehoitojärjestelmien haasteisiin, ennaltaehkäisevän toiminnan vastuisiin, sote-maakuntien keskinäiseen yhdenvertaisuuteen, oppilashuollon järjestämisen muutokseen ja valtion rahoitukseen liittyviä kysymyksiä sekä arvioi uudistuksen yleisiä vaikutuksia.

Liiton kannanoton pääset lukemaan kokonaisuudessaan alta:
Lihastautiliiton kannanotto SOTE-uudistuslakilausuntoon