Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi perjantaina 5.2. priorisointilistan, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille eli koronavirustaudin riskiryhmille. Priorisointi on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella, ja sen laatimisessa on kuultu Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR). Ryhmään 2 on määritelty kuuluvaksi mm. hengityshalvauspotilaat, muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila sekä immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito.

Lihastautiliitto kommentoi perjantaina 5.2. rokotusjärjestystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, ja esitti, että THL:n laatiman priorisointilistan ryhmään 2/Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila lisätään maininta neuromuskulaarisairauksista seuraavasti:

Ryhmään kuuluvat muun muassa aivohalvauspotilaat, hengityshalvauspotilaat, Parkinsonin tauti, MS-tauti (pesäkekovettumatauti) sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat neuromuskulaaritaudit ja muut halvausoireyhtymät.

Lihastautiliitto esittää täsmennystä, koska neuromuskulaaripotilailla hengitystoimintoja tuetaan myös non-invasiivisesti, jolloin henkilöä ei välttämättä kirjata hengityshalvausstatuspotilaaksi. Kroonisen ventilaatiovajeen hoito (hengityksen tukihoito) on kuitenkin elinehto näille henkilöille.

World Muscle Societyn (www.worldmusclesociety.org) keväällä 2020 antamissa ohjeissa listataan riskiä kasvattavat tekijät COVID19-sairauteen liittyen:

Lihassairauksia/neuromuskulaarisairauksia sairastavilla vakavan COVID19-sairauden saamisen riski vaihtelee, hyvin lievissä lihassairauksissa riski ei välttämättä ole merkittävästi kohonnut verrattuna normaaliväestöön. Vakavan COVID19-sairauden riskiä suurentavia tekijöitä neuromuskulaaripotilailla ovat esimerkiksi:

  • Hengityslihasten heikkous, joka johtaa hengityskapasiteetin alentumiseen (FVC < 60%), erityisesti potilailla joilla on myös selkärangan virheasentoa (kyfoskolioosi)
  • Hengityksen tukihoito henkitorviavanteen (trakeostooma) tai maskin kautta
  • Heikentynyt yskimisvoima tai suun ja nielun lihasten heikkous, joka vaikeuttaa liman poistumista hengitysteistä
  • Trakeostooma
  • Lihassairauteen liittyvä sydänsairaus (esimerkiksi sydämen vajaatoiminta)
  • Lihassairaudet, joihin liittyy oireiden pahenemisen riski kuumeen, paastoamisen tai infektion aikana (esimerkiksi myastenia)
  • Lihassairaudet, joihin liittyy rabdomyolyysin riski kuumeen, paastoamisen tai infektion myötä (esimerkiksi tietyt metaboliset myopatiat)
  • Diabetes ja lihavuus
  • Steroidilääkitys ja immunosuppressoiva lääkitys (esimerkiksi tulehdukselliset lihassairaudet, myastenia)

Myös muut järjestöt ovat kommentoineet rokotusjärjestystä: mm. Hengityslaitepotilaat ry on ottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen yhteyttä järjestyksen selkeyttämiseksi elämää ylläpitävän hengityslaitetta käyttävien osalta, Invalidiliitto vaatii koronarokotusjärjestyksen tarkentamista vaikeimmin vammaisten ihmisten osalta ja SMA Finland ottaa kantaa siihen, että SMA tai muut lihassairaudet eivät näytä selkeästi kuuluvan THL:n määrittelemiin prioriteettiryhmiin.