Tänäkin keväänä Lihastautiliitto pääsi palkitsemaan Vuoden open – tai itseasiassa kolme vuoden opea!

Huomionosoitus myönnetään palkinnon perusteluiden mukaisesti opettajalle, joka esimerkillään ja toiminnallaan on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lapselle tai nuorelle, jonka elämää lihassairaus jollain lailla koskettaa.

Vuoden open arvonimen saivat tänä keväänä Loimaan keskuskoulun opettaja Johanna Tiiri, Korian koulun opettaja Ulla-Maija Pokki sekä Päivölänlaakson koulun opettaja Paula Kettunen.

Kaikkien palkintoehdotusten perusteluissa nousi esiin kyky ottaa lihastautia sairastava lapsi mukaan kaikkeen toimintaan ja ymmärrys lihastaudin erityispiirteistä. Loimaan keskuskoululla perusteissa mainittiin erikseen myös hyvä tiimityö ja kyky saada resurssit riittämään lasten tarpeisiin.

Lihastautiliiton koulu- ja opiskeluasioista vastaava asiantuntija Liisa-Maija Verainen oli erityisen ilahtunut paitsi palkittavien määrästä, myös koululiikunnan näkymisestä palkintoehdotuksissa.

-Oppilaiden osallisuutta korostavat järjestelyt nousevat usein esiin erityisesti liikuntatunneilla ja taitoaineissa, ja Lihastautiliitto tekee aktiivisesti töitä koululiikunnan yhdenvertaisuuden eteen. On tärkeää tuoda esiin onnistumisia ja hyviä käytäntöjä, Liisa-Maija Verainen toteaa.

Lihastautiliitto onnittelee lämpimästi kaikkia Vuoden opeja ja heidän koulujaan – ja toivottaa rentouttavaa kesää!