Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi liitto halusi tänä vuonna ensimmäistä kertaa huomioida sosiaalisessa mediassa tietoisuustyötä tekeviä ja palkita somevaikuttajia. Somevaikuttaja 2022 -palkinnon sai kaikkiaan kuusi aktiivista tekijää kiitoksena omaehtoisesta viestintätyöstä ja vaikuttamisesta.

Palkinnot jaettiin Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hankkeen kautta, koska hankkeen yhtenä isona tavoitteena on ollut saada itse sairastavien ja heidän läheistensä ääni kuuluville ja etsiä perinteisestä järjestötyöstä poikkeavia tapoja tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Somevaikuttajien palkitseminen on myös tänä vuonna päättyvän hankkeen tapa juurruttaa hankkeen arvoja ja toimintatapoja Lihastautiliiton toimintaan.

Valitsimme kaikki vuoden 2022 somevaikuttajat Instagram-tilien joukosta. Tavoitteena oli nostaa esiin keskenään hieman erilaisia tilejä, eri kategorioista – ota tilit seurantaan viimeistään nyt!


Lihastautiliiton somevaikuttajat 2022:

@palmuasema
Sanna Kalmari on Palmuaseman luoja ja esteettömän matkailun uranuurtaja.  Tiedon jakaminen on tärkeää, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus halutessaan olla matkalla, liikkeessä.

@erityisen_ihana 
Erityislapsiperheen arjesta kertova aihevaikuttaja. Tilin takaa löytyvät Nia ja Julius sekä heidän hieno tapansa tuoda yhdessä lähelle harvinaissairaan lapsen ja hänen perheensä elämää, aina lapsen oikeuksien ehdoilla.

@pietarin
Pietari Ahtiainen on aktiivinen somevaikuttaja, joka jakaa arvokasta tietoa erityisesti Duchennen lihasdystrofiaan liittyen. Pietari on myös ruokavaikuttaja: hänen bloginsa löytyy sivustolta pietar.in, jolta saa tietoa myös Pietarin vuonna 2020 julkaisemasta keittokirjasta.

@heikkinenperhe  
Tiliä ylläpitävä Päivi-äiti jakaa perheen arkea ja hyödyllistä tietoa hyvin monenlaisista asioista kuten esimerkiksi omaishoitajuudesta, mutta tuo esiin myös omaa lihassairauttaan ja sen diagnosointiin liittyviä asioita.

@fishingboywithwheelchair
Kalamies Jere jakaa arvokasta tietoa kalastusharrastuksesta ja esteettömästä kalastuksesta. Jeren jakamilla tiedoilla on varmasti joku muukin löytänyt kalastuksen tai luontomatkailun pariin!

@selinanera 
Selinä on ennen muuta vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka osaaminen on tunnustettu myös poliittisessa järjestössä. Ihmisoikeustyön ja vammaisaktivismin lisäksi hän on kertonut lihassairaudestaan ja tehnyt tietoisuustyötä myös sen osalta.