Lihastautiliito palkitsi lauantaina 20.4. järjestettyjen Lihastautipäivien yhteydessä JM Concept Oy:n työpaikkana hyvästä ja yhdenvertaisesta kohtelusta. JM Concept on tamperelainen yritys, jonka toimialana on erilaisten liike- ja mainoslahjojen toimittaminen.

Työpaikkansa ilmiantoi lihastautia sairastava työntekijä Timo Toivonen, joka halusi tuoda esiin JM Conceptin käytännössä toteutuvan yhdenvertaisuuden ja huippuasenteen vammaisia henkilöitä kohtaan. Perusteissa mainittiin myös aito halu auttaa ja lihastautia sairastavan työntekijän mahdollisuus käyttää osaamistaan voimavarojensa puitteissa. Timo Toivonen toimii yrityksessä graafisena suunnittelijana.

Palkintoa vastaanottamassa oli JM Conceptin puolesta Mika Lahti, joka oli yrityksen saamasta tunnustuksesta iloinen ja otettu – ja hieman hämmästynytkin:

-Meille Timon palkkaamisessa ei ollut mitään ihmeellistä, koska lihastauti ei vaikuta osaamiseen millään tavoin. Toivoisin, että tämä palkinto avaisi silmiä näkemään mahdollisuuksia ja rohkaisisi muitakin yrityksiä yhdenvertaiseen rekrytointiin. Työelämän ulkopuolella on edelleen valtava määrä ihmisiä, joille vamma tai sairaus on turhana esteenä työllistymiselle, totesi Mika Lahti palkintoa vastaanottaessaan.

Palkinnon Lihastuatipäivillä luovuttivat Lihastautiliiton puheenjohtaja Raila Riikonen ja koulutus- ja työelämäasiantuntija Liisa-Maija Verainen.