Lihastautiliiton hallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt liiton sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmän kaudelle 2020-2021 liiton jäsenyhdistyksistä saatujen ehdotusten pohjalta. Työryhmään kuuluvat Hannu Mikkola, Hannu Välitalo, Juha Markkanen, Satu Riikonen, Jasmi Ahonen, Päivi Pihakari ja Sanna Tähkäpää.

Työryhmän tehtävänä on seurata lihassairauksien näkökulmasta keskeistä lainsäädäntöä ja valmistella lausuntoja ja kannanottoja lihastautia sairastavien oikeuksien kannalta tärkeisiin asioihin. Työryhmä seuraa myös lääkehoitojen kehittymistä ja saatavuutta sekä vaikuttaa näihin. Työryhmä työskentelee liiton hallituksen ja toimihenkilöiden tukena ja yhteistyössä näiden kanssa. Työryhmän sihteerinä toimii liiton sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltti.