Lihastautiliiton liittokokous järjestettiin heti Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito 2019 –konferenssin jatkeeksi lauantaina 6.4. hotelli Scandic Cityssa Tampereella. Kokous keräsi Tampereelle hyvän määrän kokousedustajistoa viimeistelemään vuoden 2018 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen osilta, sekä hyväksymään kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksessa hyväksyttiin myös Lihastautiliiton vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2019-2021 ja käsiteltiin kokoukselle saapuneet aloitteet. Valtaosan kokousajasta vei henkilövalintojen tekeminen heinäkuussa toimikautensa aloittavaan uuteen hallitukseen.

Liittokokouksessa hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Lindell, ja hallitukseen uusina jäseninä 2-vuotiskaudelle valittiin Taru Heino, Jasmin Toropainen ja Pia Haakana. Lisäksi hallituksesta varsinaisen jäsenen tehtävästä eroa pyytäneen Hanna Hiltusen tilalle valittiin yhdeksi toimikaudeksi Harri Kouhia ja puheenjohtajistoon edenneen Petri Lindellin tilalle yhdeksi toimikaudeksi Seija Nikumaa.

Vapautuneisiin varajäsenyyksiin valittiin Hannu Välitalo, Jouni Piirala ja Vivi Virtanen kahdeksi kaudeksi ja Martti Matikainen ja Ruut Heikkilä vuodeksi.

Lihastautiliitto ry:n uuden hallituksen kokoonpano 1.7.2019 alkaen on siis seuraavanlainen:

Puheenjohtajisto:
Raila Riikonen, puheenjohtaja, Uudenmaan lihastautiyhdistys ry
Markku Niemelä, 1. varapuheenjohtaja, Uudenmaan lihastautiyhdistys ry
Petri Lindell, 2. varapuheenjohtaja, Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry

Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Marketta Ojala, Pirkanmaan lihastautiyhdistys ry
varajäsen Martti Matikainen, Lapin läänin lihastautiyhdistys ry

Seija Nikumaa, Lapin läänin lihastautiyhdistys ry
varajäsen Hannu Mikkola, Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry

Harri Kouhia, OUKALI, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lihastautiyhdistys ry
varajäsen Ruut Heikkilä, Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry

Taru Heino, Pohjois-Savon lihastautiyhdistys ry
varajäsen Hannu Välitalo, OUKALI, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lihastautiyhdistys ry

Jasmin Toropainen, Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry
varajäsen Jouni Piirala, Kymenlaakson lihastautiyhdistys ry

Pia Haakana, Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry
varajäsen Vivi Virtanen, Etelä Hämeen lihastautiyhdistys ry

Asiantuntijajäsenet:
Liisa Rautanen
Leena Pöyhönen