Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut vuoden 2020 tunnustuspalkinnot. LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela sai Vuoden 2020 Kliininen silmä -tunnustuspalkinnon tärkeästä työstä lihassairauksien ja niiden taustasyiden ymmärtämiseksi ja tarkemman diagnostiikan kehittämiseksi. Vuoden kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.

Jokela on yksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lihastautityöryhmän kantavista voimista. Hän kuvasi väitöstutkimuksessaan uuden perinnöllisen lihassairauden (Late-Onse Spinal Motor Neuronopahty, LOSMoN), minkä lisäksi hän on osallistunut myös usean muun perinnöllisen sairauden havaitsemiseen. Jokela on lisännyt merkittävällä tavalla koko Suomen ammattilaisten tietoisuutta ja osaamista lihassairauksien alalla.

– Jokela on ennen kaikkea potilaiden rinnalla kulkija, jolla on kyky myötätuntoon ja sympatiaan. Hänen taitonsa auttaa usein koko sukua, palkintoperusteissa korostetaan.

Lihastautiliitossa Manu Jokela toimii Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeen osa-aikaisena lääketieteellisenä asiantuntijana.

Muita palkittuja olivat oppimateriaalin tuottajapalkinnon saanut koe-eläinkeskuksen verkkokurssi ja Vuoden erikoislääkärikouluttajana  palkittu akuuttilääketieteen erikoisalan vastuuhenkilö, koulutusylilääkäri Jarmo Lehtonen. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla.

Lähde ja lisätietoa: www.utu.fi/fi/ajankohtaista/laaketieteellinen-tiedekunta-jakoi-vuoden-2020-tunnustuspalkinnot
Uutisen kuva: Turun yliopiston mediakuvapankki