Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä sekä selventää oikeussuojakeinoja.

Työryhmän asettaminen vastaa yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen pohjalta.

Työryhmässä on viranomaisten sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Ryhmän tehtävänä on laatia säännösehdotukset vammaisten henkilöiden osallisuudesta sekä oikeussuojakeinoista palvelujen järjestämistavan valinnan yhteydessä.

Työaikaa on toukokuun 2020 loppuun saakka. Tuloksia hyödynnetään vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

Lähde, lisätietoa ja työryhmän kokoonpano: www.stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osallisuustyoryhma-valmistelemaan-vammaisten-henkiloiden-osallisuutta-turvaavia-saannoksia