World Muscle Societyn antamaa suositusta COVID-19 –tautiin ja lihastauteihin liittyen (www.lihastautiliitto.fi/ajankohtaista/world-muscle-society-maaritteli-lihastautien-riskitekijoita-ja-toimenpiteita/) on päivitetty pandemian toisen aallon myötä (28.11.2020).

Aiempi suositus on edelleen voimassa, alla olevaan käännöstekstiin on poimittu tuoreimmat päivitykset niiden otsikkojen osalta, joihin tarkennuksia on tullut.

 

 1. Ovatko lihastautia sairastavat riskiryhmässä?
 • Steroidihoitoon liitetty riski saattaa olla vähäisempi kuin aikaisemmin pelättiin. Steroidihoitoa ja immunosupressiivista hoitoa tulee jatkaa ja seurata pandemiatilanteesta huolimatta.
 • Gerastenia* ja kohonnut verenpaine ovat riskitekijöitä.

* Aiemmin Suomessa nimityksellä hauraus-raihnausoireyhtymä (Vanhuksen gerastenia – tunnista riskipotilas –artikkeli, Suomen Lääkärilehti 7/2017)

 1. Mitä lihastautia sairastavan tulee tehdä välttyäkseen tartunnalta?
 • Fysioterapia on tärkeää fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Uudistetun yleissuosituksen mukaisesti kotikäynnit riskiryhmään kuuluvien luona eivät ole enää kiellettyjä, mutta voimassaolevia suojautumisohjeita tulee noudattaa tarkasti.
 • WMS suosittelee voimakkaasti etätyötä kaikille, joille se on mahdollista. Riskiryhmään kuuluvien lihastautia sairastavien ei tulisi palata lähityöhön neuvottelematta asiasta ensin hoitovastuuyksikön kanssa.
 • Lihastautia sairastaville suositellaan kasvomaskin (kirurginen suu-nenäsuojus) käyttöä kodin ulkopuolella liikuttaessa; hengitys- tai muun erikoissuojaimen käyttö saattaa olla perusteltua paikoissa, joissa turvaväleistä ei voida huolehtia tai altistuminen on muuten mahdollista.
 1. Millaisia vaikutuksia COVID-19 –taudilla on lihastautien hoitoihin?
 • Mikäli hoitoja ei voida toteuttaa turvallisesti tai hoito täytyy keskeyttää, hoitovastuuyksikkö voi määritellä ajallisen turvarajan hoidon keskeytykselle ja suunnitelman hoidon jatkumisesta.
 1. Milloin lihastautia sairastavan tulisi hakeutua hoitoon oireiden ilmetessä?
 • Mikäli lihastautia sairastava otetaan sairaalahoitoon ja mukana on omia laitteita (esim. hengityskone tai yskityskone), tulee mukaan ottaa laitteiden asianmukaiset käyttöohjeet.
 1. Voivatko COVID-19 –hoidot vaikuttaa lihastautiin?
 • Hydroksiklorokiinin käyttöä ei suositella, koska se on tutkimuksissa todettu tehottomaksi.
 • Tutkimusnäyttöön perustuvia hoitoja, kuten deksametasoni, hydrokortisoni ja/tai remdesiviiri voidaan käyttää taudin vakavan muodon hoitamiseen.
 • Rokotukset: rokotusten suhteen tilanne elää ja uutta tietoa saadaan jatkuvasti. Useampi rokote odottaa hyväksyntää ja WMS pyrkii laatimaan rokotteista erillisen tiedotteen, kun rokotteita saadaan kliiniseen käyttöön. Lihastautia sairastavat on useimmissa kansainvälisissä arvioissa määritelty riskiryhmäluokkaan, jonka tulisi saada rokote ensimmäisten joukossa.
 1. Torjunta- ja suojautumistoimien kiristäminen
 • Tällä hetkellä valtaosa pohjoisen pallonpuoliskon maista kiristää rajoituksia ja on osittain lockdown-tilassa. Lihastautia sairastavien tulee seurata paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja olla tarvittaessa yhteydessä omaan hoitovastuuyksikköönsä.
 • COVID-19 –taudin pitkäaikaisvaikutuksista lihastautia sairastavilla ei ole vielä tietoa. Taudista liikkuu verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa paikkansapitämätöntä tietoa – varmista tietoa etsiessäsi, että lähteesi perustuvat tutkittuun tietoon.

 

Päivitys lähteisiin: COVID-19 –rokotteet ja lihastaudit: www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines