Lihastautiliitto palkitsi 4.6. Valkeakosken Roukon yhtenäiskoulun luokanopettajan Pirjo Hutun Vuoden ope -arvonimellä. Huomionosoitus myönnetään palkinnon perusteluiden mukaisesti opettajalle, joka esimerkillään ja toiminnallaan on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lapselle tai nuorelle, jonka elämää lihassairaus jollain lailla koskettaa. Koska hyvä kouluarki on usein yhteistyön tulosta, päätti Lihastautiliitto myöntää kunniamaininnan myös ohjaaja Marjut Laarkolle.

Pirjo Huttua Vuoden opeksi ehdotti Heidi Isosalo, jonka Joel-pojan luokanopettajana Pirjo Huttu on ollut ekaluokan ajan.

-Ensimmäinen kouluvuosi on sujunut hienosti ja suuri kiitos kuuluu Joelin opettajalle, joka on osannut huomioida lihassairauden koulunkäyntiin tuomat haasteet ja saanut luotua turvallisen sekä sujuvan kouluarjen yhdessä ohjaajan kanssa. Myös aluillaan olevaan kiusaamiseen puututtiin napakasti, ja se saatiin katkeamaan kerralla, Heidi Isosalo toteaa.

Palkinnon yhtenä tärkeänä perusteena oli koululiikunta, koska kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat järjestelyt nousevat usein esiin erityisesti liikuntatunneilla ja taitoaineissa. Koululiikunta on isossa roolissa muodostamassa lihastautia sairastavan lapsen mielikuvaa liikunnasta ja sen mielekkyydestä. Lihastautiliitto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että lihastautia sairastavat lapset olisivat koululiikunnassa samalla viivalla luokkatovereidensa kanssa.

– Opettajan avulla koululiikuntaa on saatu muokattua niin, että Joel on päässyt osallistumaan tekemiseen ja viihtyy liikuntatunneilla. Pirjo Hutun työotteessa sama linja näkyy kaikessa muussakin: kaikki asiat ovat hoituneet niin, että osataan huomioida lihassairauden tuomat haasteet, mutta kuitenkin saa tehdä ihan samoja asioita kuin muutkin, yhdessä muiden kanssa, Heidi Isosalo kiteyttää.

Lihastautiliitto onnittelee lämpimästi sekä Vuoden opea Pirjo Huttua että ohjaaja Marjut Laarkoa – on hienoa päästä tuomaan esiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia!

 

Vuoden ope -palkinto luovutettiin Pirjo Hutulle Valkeakosken Roukon yhtenäiskoululla 4.6. Paikalla tilaisuudessa olivat myös Joelin äiti Heidi Isosalo ja Roukon yhtenäiskoulun apulaisrehtori Marika Semi sekä Lihastautiliiton koulu- ja työllisyysasioista vastaava asiantuntija Liisa-Maija Verainen.