Lihastautiliitto palkitsi 28.5. helsinkiläisen Munkkivuoren ala-asteen luokanopettajan Seija Hämmäisen Vuoden ope-arvonimellä. Mukana Vuoden opea palkitsemassa olivat myös Hämmäistä Vuoden opeksi ehdottanut Merja Kumpulainen Aarni-poikansa kanssa, Munkkivuoren ala-asteen rehtori Mirja Pere sekä Lihastautiliitosta suunnittelija Liisa-Maija Verainen ja puheenjohtaja Raila Riikonen.

Huomionosoitus myönnetään palkinnon perusteluiden mukaisesti opettajalle, joka esimerkillään ja toiminnallaan on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lapselle tai nuorelle, jonka elämää lihassairaus jollain lailla koskettaa. Vuoden ope voi olla esikouluopettaja, luokanopettaja tai aineopettaja kaikilla asteilla aina peruskoulusta ammattiopintoihin.

Hämmäistä Vuoden opeksi ehdotti Merja Kumpulainen, jonka Aarni-pojan luokanopettaja Seija Hämmäinen on ollut koulutaipaleen alusta asti, pian jo neljän lukuvuoden ajan.

-Seijan pitkä ja rautainen kokemus ja kultainen sydän ovat paras mahdollinen yhdistelmä hänen oppilailleen. Seija jaksaa aina huomioida Aarnin erityistarpeet ja lähtee aina siitä, että poikamme saa osallistua kaikkeen luokan toimintaan tasavertaisena luokkatoveriensa joukossa. Luokka retkeilee Seijan aloitteesta ja johdolla paljon – lasten oppimisympäristönä todella on koko Helsinki ja virikkeitä haetaan niin erilaisista työpajoista, esityksistä, museoista kuin luonnostakin. Aarni on aina mukana, ja pyörätuoli rullaa sujuvasti matkassa, Merja Kumpulainen toteaa.

Palkinnon muina perusteina mainitaan Seijan loistavat pedagogiset taidot, kannustavuus ja kehuminen sekä ratkaisukeskeinen ote pulmatilanteissa. Hänen tavallaan rohkaista oppilaita aktiivisuuteen sosiaalisissa suhteissa ja kannustaa kaverisuhteiden rakentamiseen on ollut iso merkitys Aarnin terveen itsetunnon kehityksessä.

-Seija on kultaakin arvokkaampi pojallemme ja koko perheellemme: häntä ei voi kyllin kiittää hienosta työstä niin poikamme, kuin kaikkien muidenkin oppilaittensa eteen. Seijan ohjauksessa luokkahenki on hyvä ja oppilaat ovat vuosien mittaan luontevasti kasvaneet ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Aarni lähteekin joka aamu iloisella mielellä kouluun, Merja Kumpulainen toteaa.