Lihastautiliitto on jo yli kymmenen vuoden ajan palkinnut kouluja hyvin hoidetusta fyysisestä ja henkisestä kouluympäristöstä. Tänäkin vuonna haluamme palkita opettajan tai oppilaitoksen, joka esimerkillään ja toiminnallaan on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lihastautia sairastavalle lapselle tai nuorelle. Opettaja voi olla esikouluopettaja, luokanopettaja, aineopettaja tai muu opetushenkilöstöön kuuluva henkilö – kaikilla asteilla aina peruskoulusta ammattiopintoihin. Koska hyvä oppimisympäristö on usein tiimityön tulos, voi palkittavana olla myös oppilaitos.

Onko sinun opettajasi VUODEN OPE?  Onko lapsesi tai nuoresi opettaja maininnan arvoinen? Vai tehdäänkö jossain koulussa tai oppilaitoksessa erityisen hyvää työtä? Ehdota ja kerro samalla vapaamuotoinen perustelu valinnallesi, me hoidamme loput!  Ehdotuksia otetaan vastaan 10.5. asti. Koulupalkitsemiset voidaan tilanteesta riippuen tehdä myös virtuaalisesti.

Lisätietoja ja ehdotukset työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Veraiselle: 040 751 1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.