Helsingin yliopiston johtama kansainvälinen tutkijajoukko on tehnyt merkittävän havainnon B3-vitamiini niasiinin hyödyistä mitokondriaalisten lihastautien hoidossa: niasiini hidastaa lihaksen energia-aineenvaihduntasairauksien etenemistä aikuispotilailla. Tulosten perusteella niasiini on lupaava täsmähoito mitokondriaalista myopatiaa sairastaville aikuisille. Tutkijat kuitenkin korostavat, että niasiini ja NAD+ ovat aineenvaihdunnan voimakkaita muokkaajia. Sen vuoksi hoidollisia niasiinimääriä tulee käyttää harkiten valikoiduilla potilailla, joilla on todettu NAD+:n puutos esimerkiksi verinäytteessä.

B3-vitamiinien on todettu olevan tehokkaita solujen energia-aineenvaihdunnan vilkastuttajia eläimillä. B3-vitamiinit toimivat mitokondrioille, eli solujen energialaitoksille, tärkeän molekyylin NAD+:n esiasteina.

NAD+-molekyylejä lisäävien lääkkeellisten keinojen kehitys on kiivasta. Esimerkiksi jyrsijöillä NAD+-lisän on havaittu elvyttävän aineenvaihduntaa ja pidentävän tervettä elinikää. On kuitenkin ollut epäselvää, esiintyykö ihmisillä NAD+:n puutosta ja olisiko NAD+-lisä hyödyllinen hoitokeino sairauksille.

Akatemiaprofessori Anu Suomalainen-Wartiovaaran ja akatemiatutkija Eija Pirisen johtama työryhmä osoitti tuoreessa artikkelissaan, että mitokondriaalista lihastautia sairastavilla aikuispotilailla oli merkittävä NAD+-puutos veressä ja lihaksessa. Taudille tyypillisiin oireisiin kuuluvat etenevä lihasheikkous, huono rasituksen sietokyky ja lihaskrampit.

Tutkijat havaitsivat, että niasiini lisäsi potilaiden ja terveiden verrokkien veren NAD+-pitoisuuksia. Niasiini palautti potilaiden lihaksen NAD+-pitoisuudet terveiden tasolle. Se myös paransi potilaiden mitokondrioiden toimintaa, suurten lihasten voimaa ja aineenvaihduntaa lähemmäksi terveiden arvoja.

Mitokondriaalisiin lihastauteihin ei ole aiemmin ollut parantavaa hoitoa. Tulosten perusteella niasiini on lupaava täsmähoito mitokondriaalista myopatiaa sairastaville aikuisille. Tutkijat kuitenkin korostavat, että niasiini ja NAD+ ovat aineenvaihdunnan voimakkaita muokkaajia. Sen vuoksi hoidollisia niasiinimääriä tulee käyttää harkiten valikoiduilla potilailla, joilla on todettu NAD+:n puutos esimerkiksi verinäytteessä.

– Tuloksemme osoittavat ensi kertaa, että NAD+:n puutetta voi esiintyä ihmisillä ja että NAD+-lisä voi hidastaa mitokondriaalisen lihastaudin etenemistä. Tutkimus on merkittävä edistysaskel mitokondriaalisten lihas- ja energia-aineenvaihduntatautien täsmähoitojen kehitystyössä, Suomalainen-Wartiovaara toteaa.

 

Lähde ja lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys