Unelmien liikuntapäivänä 10.5. Lihastautiliitto haluaa muistuttaa kaikkien oikeudesta yhdenvertaiseen koululiikuntaan. Osalle lihastautia sairastavista lapsista koululiikuntaan osallistuminen jää edelleen unelmaksi.

Lihastautiliiton koulu- ja työllisyysasioista vastaava työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen muistuttaa, että koululiikuntaan osallistumisen mahdollistaminen ei useinkaan vaadi kuin pohdintaa ja kokemuksia.

-Juttelin koululiikunnasta 15-vuotiaan Miron kanssa, ja kyselin heikosti liikkuvan kokemuksia yläkoulun liikuntatunnille osallistumisesta, kun pelattiin pesäpalloa. Ensi ajattelemalla voisi ajatella, ettei pesäpallo sovi lihastautia sairastavalle lapselle ja nuorelle, mutta Miron tapauksessa pelaaminen oli mahdollistettu kopittelemalla alkuverryttelyssä ringissä ja lyömävuorossa niin, että kaveri juoksi Miron puolesta. Aina voi soveltaa ja miettiä peliä, niin että kaikki voivat osallistua – apuvälineellä tai ilman, Liisa-Maija Verainen toteaa.

Myös Miro haluaa rohkaista muita nuoria mukaan samalle liikuntatunnille kuin muut oppilaat – myös silloin, kun pelataan pallopelejä:

-Oli mukavaa olla porukassa ja onnistuminen toi hyvää fiilistä. Lyömävuorossa, kun kaveri juoksi puolestani, etenin yhden kerran kotipesään asti, enempää en olisi jaksanut. Ulkovuorossa olin kiinniottajana ja sain kopin!

Koululiikunta on isossa roolissa muodostamassa lihastautia sairastavan lapsen mielikuvaa liikunnasta ja sen mielekkyydestä. Suurin osa lihasairaista lapsista ja nuorista käy lähikoulua ja osallistuu normaaliopetukseen ilman erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia. Kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat järjestelyt nousevat usein esiin erityisesti liikuntatunneilla ja taitoaineissa.

Koululiikunta on osa Lihastautiliiton koulunkäynnin ja työelämän ohjausta ja neuvontaa, ja liitto pyrkii aktiivisesti myös vaikuttamaan siihen, että lihastautia sairastavat lapset olisivat koululiikunnassa samalla viivalla luokkatovereidensa kanssa. Lihastautiliitto on ollut mukana kehittämässä yhdenvertaisia koululiikunnan tuntimalleja Jyväskylän yliopiston Liikkumisrajoitteinen oppilas liikuntatunnilla –kurssilla yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Maliken kanssa. Kurssin tavoitteena oli auttaa kääntämään haasteet mahdollisuuksiksi niin, että kaikilla on mahdollisuus nauttia koululiikunnasta. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikki kentille ja saleihin! –opas, johon on koottu erilaisia kokemuksia yhdenvertaisen koululiikunnan mahdollistamiseksi.

Lihastautiliitto neuvoo ja opastaa myös liikunnanopettajia auttamaan eri tavoin liikkuvia oppilaita olemaan mukana siellä, missä muutkin oppilaat.