Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut 12.1. lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi. Valiokunta ei hyväksy lakiesitystä nykymuodossaan, ja näki lausunnossaan ongelmallisina erityisesti ikääntymisrajauksen, hengityshalvauspotilaiden aseman, lasten näkemysten kuulemisen sekä sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden.

Perustuslakivaliokunta edellytti lakiehdotukseen muutoksia, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lainsäätämisjärjestelmän mukaisesti. Valiokunta vaati ehdotetun niin sanotun ikääntymisrajauksen poistamista esitetyn lain soveltamisalasäännöksestä, koska se asettaisi iäkkäänä vammautuneet ihmiset muita vammaisia henkilöitä epäedullisempaan asemaan ilman perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää perustetta. Henkilöiden, joilla on hengityshalvausstatus, asema muuttuisi perustuslain näkökulmasta liikaa ehdotetussa laissa, eikä pitkä siirtymäaika riitä korvaamaan heikennystä. Myös lapsen asumisen tukea koskeva esitys nähtiin puutteellisena mm. lapsen kuulemisen osalta.

Perustuslakivaliokunnan esittämät muutokset saattavat valiokunnan mukaan vaatia mittavaakin säädösvalmistelua, ja ne tulisi viedä valiokunnan uuteen käsittelyyn muutosten teon jälkeen. Sen vuoksi näyttää siltä, että lakia ei ole mahdollista saada valmiiksi tällä hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole vielä julkaissut näkemystään asian käsittelyn jatkamisesta.