Henkilökohtainen apu on ollut vammaisten ihmisten yhtenä palvelumuotona käytössä kohta 10 vuotta. Ennen sen voimaantuloa vammaiset ihmiset olivat taistelleet oikeudesta avustajaan ja itsenäisyyteen vuosikymmeniä. Itsenäisyys tarkoittaa vammaisille ihmisille mahdollisuutta kantaa vastuu omasta elämästään sekä järjestää arkeaan, johon voi kuulua asumisen lisäksi vaikkapa opinnot, työssäkäynti ja vanhemmuus. Tämä on tavanomaista elämää, ilman riippuvuussuhteita – itsenäisesti.

Julkilausuman allekirjoittaneet 12 vammaisjärjestöä haluavat, että jo usean hallituskauden kuluessa laaja-alaisessa yhteistyössä  valmisteltu uusi vammaispalvelulaki saatetaan voimaan ja esittävät, että uudistamisen yhteydessä henkilökohtainen apu osana palvelujärjestelmää on säilytettävä nykyisen kaltaisena. Lihastautiliitto on yksi julkilausuman allekirjoittaneista järjestöistä. Julkilausuman voit lukea uutisen alta.

Julkilausuma henkilökohtaisen avun turvaamiseksi itsenäisen elämän mahdollistajana