Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on aiheuttanut monissa järjestöissä huolta käytännön arjen sujumisesta. Myös hoitoon pääseminen on puhuttanut: esimerkiksi Kynnys ry on ilmaissut huolensa kuulemistaan ennakoivista linjauksista, ettei joillain alueilla kehitysvammaisten asumisyksiköiden asukkaita tehohoidettaisi koronan vuoksi.

Oikeuksien toteutumiseksi poikkeustilanteessa on tärkeää, että ongelmat ovat viranomaisten tiedossa ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä.

Vammaisfoorumi on selvittänyt jäsenjärjestöjensä kanssa keskeisimpiä koronavirustilanteeseen liittyviä epäkohtia ja huolenaiheita sekä ajatuksia mahdollisiksi ongelmien ratkaisuehdotuksiksi. Epäkohdista ja ratkaisuehdotuksista on koottu tiedote vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta poikkeustilanteessa. Tiedotteessa kuvatut asiat eivät ole prioriteettijärjestyksessä, vaan jokainen kohta on tärkeä vammaisten ihmisten arjelle, työssäkäynnille, opiskelulle ja ylipäätään elämälle poikkeustilanteen keskellä.

Ongelmat on nostettu esille myös etätapaamisessa Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa.

Lue Vammaisfoorumin tiedote tästä: www.vammaisfoorumi.fi/vammaisten_oikeudet_STM_310320.pdf