Lihastautiliitto järjestää maaliskuussa vertaistukihenkilöiden peruskoulutuksen Tampereella. Koulutuksen lähipäivät järjestetään 4.– 6.3.2022 sekä webinaari 12.3.2022. Koulutukseen valitaan 14 osallistujaa, jotka valitaan haastattelujen perusteella.

Hakijoille tehdään haastattelut puhelimitse tai Teamsin välityksellä viikolla 5 ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikolla 6 joko sähköpostilla tai kirjeellä.

Hakukaavake löytyy osoitteesta https://www.lyyti.in/vertaistukihenkilo_koulutus ja hakuaikaa on 30.1.2022 saakka.

Vertaistukihenkilö on vaitiololupauksen antanut ja tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, joka  jakaa samanlaisen kokemuksen tuen saajan kanssa. Koulutuksen saatuaan henkilö voi toimia omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan vertaistukihenkilönä esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa vertaistukiryhmissä ja -tapaamisissa, kursseilla ja leireillä, lapsiperhe- ja nuorisotoiminnassa sekä muissa Lihastautiliiton ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa. Vertaistukihenkilön koulutuksen saanut voi hyödyntää osaamistaan myös neljännen sektorin vapaamuotoisissa ryhmissä, esimerkiksi Facebookissa, tai tulla mukaan ideoimaan uutta vertaistukitoimintaa esimerkiksi verkkoon.

Hakiessasi koulutukseen, huomioithan että sinun tulee olla sinut oman sairautesi kanssa niin, että jaksat ja haluat jakaa omia kokemuksiasi ja tukea toisia sairastuneita tai heidän läheisiään. Toiminta on palkatonta, mutta kulut mahdollisiin liiton tilaisuuksiin korvataan.

Lisätietoja vertaistukihenkilöiden koulutuksesta antaa järjestösuunnittelija Marjo Luomanen: 040 7549716 tai marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi.