Vuonna 2019 Lihastautiliitto haluaa Lihastautiviikolla nostaa esiin erityisesti lihastautia sairastavien perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä arkeen liittyvien esimerkkien kautta. Lihastautiliiton Vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2019–2021 nostaa esiin viisi pääteemaa, jotka nousevat suoraan lihastautia sairastavien arjen kokemuksista. Perusteet pääteemoille löytyvät Suomen ratifioimasta YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta. Lihastautiviikon aikana pääkohdat esitellään Lihastautiliiton Facebook-sivulla, ja kartoitetaan samalla lihastautia sairastavien kokemuksia näihin asioihin liittyen.

Lihastautiviikko näkyy viikolla 35 myös katukuvassa, kun liiton jäsenyhdistykset esittelevät toimintaansa ympäri Suomen.

Lihastautiliiton vammaispoliittisen ohjelman 2019-2021 pääkohdat